Hoe ruimtelijke ordening sociale cohesie kan bevorderen

Hoe ruimtelijke ordening sociale cohesie kan bevorderen

Vrije Tribune - 'In onze huidige periode van toenemend individualisme wordt opnieuw meer ruimte gemaakt voor collectieve woonvormen die één of andere vorm van samenwonen mogelijk maakt', schrijft architect Alexis Versele. 'Terwijl deze woonvormen eeuwenoud zijn, waren we ze tot voor kort toch vergeten.'