Francken negeert experts en zet Georgië op lijst veilige landen

Francken negeert experts en zet Georgië op lijst veilige landen

De federale regering plaatst Georgië op de lijst van veilige landen op aandringen van staatssecretaris Theo francken. Voor het eerst gaat de regering in tegen de expertenadviezen van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).

Lijst veilige landen - Francken legt adviezen CGVS voor het eerst naast zich neer

Lijst veilige landen - Francken legt adviezen CGVS voor het eerst naast zich neer

(Belga) De federale regering gaat voor het eerst in tegen de expertenadviezen van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) over welke landen veilig genoeg zijn om een versnelde asielprocedure te hanteren. Volgens het CGVS hoort Georgië niet thuis op de lijst, maar op aandringen van staatssecretaris Theo Francken heeft de regering nu anders beslist.

100.000 extra opvangplaatsen in de Balkan en Griekenland

100.000 extra opvangplaatsen in de Balkan en Griekenland

Tien EU-landen waren in Brussel bijeengekomen om samen met de niet-EU-lidstaten Macedonië, Servië en Albanië afspraken te maken waarmee die vluchtelingenstroom onder controle moet worden gehouden.

Commissievoorzitter Juncker roept op tot "ordentelijke procedures" op Balkanroute

Commissievoorzitter Juncker roept op tot "ordentelijke procedures" op Balkanroute

Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft de Balkanlanden opgeroepen tot een betere behandeling van de tienduizenden doorreizende vluchtelingen. "De staten langs de westelijke Balkanroute moeten ordentelijke procedures en omstandigheden waarborgen", zo deelde hij mee aan het Duitse blad Bild am Sonntag.

Door de Skipetaren

Door de Skipetaren

Tot voor kort gesloten en raadselachtig, nu een nieuwe bestemming in Zuidoost-Europa: Shqipëria of Albanië, met een turbulente geschiedenis, historische stadjes en wilde landschappen. Een fascinerende lus van Tirana naar Tirana.

Pure chaos bij parlementsverkiezing in Albanië

Pure chaos bij parlementsverkiezing in Albanië

De parlementsverkiezingen in Albanië verliepen niet zonder incidenten. Er viel één dode, er waren onvoldoende stembiljetten voorhanden en de centrale kiescommissie bevat niet de nodige meerderheid om het officiële eindresultaat vast te stellen.

Ambassadeur Albanië niet te spreken over 'Wallbanië'

Ambassadeur Albanië niet te spreken over 'Wallbanië'

De burgemeester van Etterbeek en de ambassadeur van Albanië in ons land betreuren de uitspraken van een aardrijkskundeleraar van het koninklijk atheneum van Etterbeek. Die had Henegouwen omschreven als "Wallbanië".

Albanese gevangenen naar eigen land

Albanese gevangenen naar eigen land

Ontslagnemend premier Yves Leterme heeft daarover een akkoord bereikt met zijn Albanese ambtgenoot.