Laurent Graff - De schreeuw

Laurent Graff - De schreeuw

Graff schreef met 'De schreeuw' een luchtige parabel over grote droefheid die een mens verscheurt, en hem letterlijk van de wereld afscheurt. Toch is het geen grote roman.