Vrije Tribune
Vrije Tribune
Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers
Opinie

26/04/10 om 15:12 - Bijgewerkt om 15:12

Succesverhaal van Fotomuseum verderzetten

In Knack van vorige week uitte de heer Bekkers zijn ongerustheid over de toekomst van het provinciale Fotomuseum in Antwerpen. Ik wil hem met deze reactie graag geruststellen.

In Knack van vorige week uitte de heer Bekkers zijn ongerustheid over de toekomst van het provinciale Fotomuseum in Antwerpen. Ik wil hem met deze reactie graag geruststellen, ook in naam van de mensen die daar werken en in onze administratie, want slapeloze nachten wens ik niemand toe.

Vorig jaar vonden zo'n 80 000 bezoekers de weg naar het fotomuseum, dit jaar kwamen er al meer dan 44 000 bezoekers over de vloer. Een maximum aantal bezoekers, om binnen de huidige infrastructuur alles toch aangenaam te laten verlopen. Niet echt verontrustend nieuws.

Bovendien beschikken al onze musea in verhouding tot andere musea als dienst van lokale besturen een grotere slagkracht onder het bijzondere GPB-statuut dat ze hebben. Dat er in een politiek samengesteld orgaan over gepraat wordt, kan ons moeilijk kwalijk genomen worden; het is toch de taak van een verkozen bestuur toe te zien hoe gemeenschapsgeld besteed wordt? De gepaste procedures die hiervoor ontwikkeld zijn en gevolgd worden vormen blijkbaar geen belemmering voor onze musea om succesvol zijn en tot voorbeeld te strekken, tot spijt van sommigen. Onze museumdirecteurs werken trouwens met een artistieke en wetenschappelijke autonomie, en dit in openheid en transparantie met het bestuur.

Interim-directeur Pool Andries is er na het vertrek van de vorige directeur in geslaagd om de continuïteit van sterke en kwaliteitsvolle tentoonstellingen te handhaven -getuige ook de publiekscijfers- en daarenboven heeft hij met veel zorg de overige museumtaken waargenomen. En in de nabije toekomst zal hem een bijzondere opdracht toegewezen worden, waarbij hij zal werken aan de verdere ontsluiting van de waardevolle collectie die het museum herbergt, aangevuld met een publicatie die in vogelvlucht de rijkdom van de collectie zal duiden en illustreren. Want de heer Bekkers heeft een punt als hij erop wijst dat jarenlang opgebouwde encyclopedische kennis moet bewaard en doorgegeven worden. Dankzij onze gezonde belangstelling was dat ons ook nog niet ontgaan.

Wij vergeven het de heer Bekkers dat hij in al die jaren wat is weggegroeid van het museum en stellen hem nog eens gerust, namelijk dat onze nieuwe directeur, Elviera Velghe, samen met het hele Fotomuseumteam, met de betrokken leidende ambtenaren en met mij, een mooie uitdaging aangaat, namelijk het verderzetten van het succesverhaal van het Fotomuseum.

Ludo Helsen Gedeputeerde voor cultuur

Onze partners