Johan Van Overtveldt (N-VA)
Johan Van Overtveldt (N-VA)
Voormalig hoofdredacteur Trends en Knack, nu minister van Financiën
Opinie

31/07/12 om 18:33 - Bijgewerkt om 18:33

Stavros en Anastasiou maken 0,5 miljoen euro winst

Alle namen en bedragen in de fabel van Stavros en Anastasiou zijn fictief. Al de rest is harde realiteit.

Ergens in Griekenland. In een belangrijk filiaal van de Hellenische Volkspaarbank, afgekort HVS, stapt Stavros met brede glimlach toe op Anastasiou, de man verantwoordelijk voor de kredietverlening binnen HVS voor de regio in kwestie. Stavros en Anastasiou kennen mekaar niet maar hebben in de persoon van Dimitriou, een belangrijke en behoorlijk rijke lokale vastgoedmakelaar, een gemeenschappelijke vriend.

Dimitriou bankiert al jaren bij en met de HVS en verzekerde Anastasiou dat Stavros een zeer eerbaar en bekwaam zakenman is die grote plannen heeft en een krediet van, bijvoorbeeld, 1 miljoen euro zeer goed en zinvol zou kunnen gebruiken.

Na een hartelijke begroeting komt Stavros meteen terzake. Hij heeft dringend een krediet van 1 miljoen euro nodig voor een businessaffaire in Duitsland, het land van de economische melk en honing voor de noodlijdende Grieken. De looptijd van het krediet zou één jaar moeten zijn, mogelijk nog eens voor één jaar verlengbaar. De intresten bij voorkeur betaalbaar op het einde van de looptijd, zo rondt Stavros minzaam kijkend zijn vraag af.

Gegeven de tussenkomst van Dimitriou worden er niet te veel vragen meer gesteld en krijgt Stavros van Anastasiou de boodschap mee dat hij binnen drie dagen terug mag binnen springen om de zaak finaal af te handelen. Zo gezegd, zo gedaan.

Stavros schrijft het miljoen euro prompt over naar zijn rekening bij de Oostdeutsche Hypobank (OHB) in Leipzig. En nu, zo staat te lezen in de blikken die Stavros en Anastasiou met elkaar wisselen, wachten we gewoon af. De exit van Griekenland uit de eurozone, zo weten beiden via onder meer Dimitriou en diens connecties in Athene, zal er zeker komen. Op het moment van exit worden alle tegoeden en alle schulden automatisch omgezet van euros in drachmes. Stavros zal op dat moment dus een schuld van 1 miljoen drachme bij de HVS hebben.

Bij de OHB in Leipzig heeft Stavros echter ook na de exit van Griekenland nog altijd 1 miljoen euro staan. De drachme zal onmiddellijk na de wederinvoering ten opzichte van de euro zwaar in waarde dalen. 50% lijkt een redelijke verwachting terzake, al zal het allicht eerder meer dan minder zijn. Stavros moet dus 0,5 miljoen euro van zijn rekening in Leipzig halen om de schuld van 1 miljoen drachme in zijn thuisland te kunnen terugbetalen.

Netto-winst: 0,5 miljoen euro. We maken dan wel abstractie van de te betalen interest en de mogelijke participatiepremie voor Anastasiou.

Transacties zoals hierboven beschreven grijpen effectief plaats vandaag. Bij diverse Europese instanties is men daarvan op de hoogte. Gevreesd wordt vooral dat, bijvoorbeeld, Miguel en José op gelijkaardige ideeën komen.

Johan Van Overtveldt

Onze partners