Koen Meulenaere
Koen Meulenaere
Van 1991 tot 2012 de satiricus van Knack
Opinie

22/12/10 om 16:50 - Bijgewerkt om 16:50

Sneeuw

Het befaamde Sportcomité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft zich uitgesproken over de uitgestelde matchen van de voorbije maand.

Worden allemaal herspeeld. Flagrant in strijd met de eigen reglementen. Want wat zeggen die? Lees mee, en probeer wakker te blijven.

Iedere club is verplicht erover te waken en al het nodige te doen opdat haar terrein bespeelbaar wordt gehouden. Voor de wedstrijden van de eerste ploeg van de clubs van de Pro League geldt... jaja, gggeeeuww... dat wanneer een wedstrijd geen doorgang kan vinden wegens onbespeelbaarheid van het terrein, de thuisclub... knrrrrr fwwwiiieet... beschouwd wordt als forfait gevend, echter de club die beantwoordt aan alle eisen van de Pro League kan zich beroepen op overmacht indien... zzzzzz... ze een attest voorlegt van de installateur waarbij verklaard wordt dat het terrein is uitgerust met een operationeel terreinverwarmingssysteem.... knrrrr psssiiieet... waarbij de straffen voor schuldig verzuim bestaan uit een 0-5 forfaitnederlaag, een boete van 20.000 tot 50.000 euro .... zzzzzzz... en een schadevergoeding tot 75.000 euro aan Belgacom TV... knrrrr fww... WAT!?

Een schadevergoeding van 75.000 euro aan Belgacom TV? Hier dat geld. Ge moest u schamen daar in Charleroi en in Kortrijk, uw veld onbespeelbaar laten. Betalen: 75 ruggen, aan uw Scout te overhandigen. Cash.

Waar gaan we naartoe als de clubs door nalatigheid een eerlijk bedrijf als Belgacom TV benadelen? Nee, hier is een grens overschreden.

Koen Meulenaere

Onze partners