Vrije Tribune
Vrije Tribune
Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers
Opinie

10/05/10 om 17:45 - Bijgewerkt om 17:45

"Sloop die muren om je heen!"

De Brusselse Irisfeesten startten in mineur.

De Brusselse Irisfeesten startten in mineur, zaterdag ll., door de mistroostige, terneergeslagen toespraak van Charles Picque, Minister President van Brussel, die de kans mistte om van de aanwezigheid van de uittredende Premier van dit land, en van de beide Ministers Presidenten van de grote regio's gebruik te maken om een sterk dynamisch en vooruitstrevend beeld op te hangen van het Hoofdstedelijk Gewest.

Hij beperkte zich tot een misplaatste aanval op de genodigden, - zowel de Vlaamse als de Waalse, - door 'politici die Brussel niet kennen' een spreekverbod over de Hoofdstad op te leggen, waarna hij overstapte naar een ouderwetse, voorbijgestreefde tirade rond de absolute noodzaak om het derde gewest qualitate qua te erkennen, alleen de Brusselaars te laten beslissen over Brussel, te verwijzen naar een illusoire goede verstandhouding tussen de Brusselse tak van de grote gemeenschappen in dit land, en, vooral, te zeggen dat de anderen Brussel moeten financieren ! Anders gezegd, portemonnee open en mond dicht !

Is de Brusselse Minister President dan écht blind voor de politieke realiteit in deze stad en in het lieve landje dat België heet ?

Het is nogal duidelijk dat niemand, bij de recentste ronde staatshervorming, aanspraak heeft gemaakt op rechten tot uitoefening van politieke macht in Brussel door zich in de plaats te willen stellen van de huidige bestuurders ! De enkele aanhangers van deze stelling binnen de Vlaamse Volksbeweging behoren vandaag tot een onbeduidende politieke minderheid, de stelling, 'met Brussel als het kan, zonder als het moet', haalt duidelijk de bovenhand. Waarom moet deze man dan telkenmale opnieuw deze defensieve, onproductieve en verouderde visie ontwikkelen wanneer niemand daar nog om vraagt ?

Brussel telt méér armoede dan alle armoede in Vlaanderen samen ! Het immense drama dat schuilgaat achter deze maatschappelijke realiteit ontsnapte duidelijk aan deze Minister President. Werkloosheid, scholentekort, geweld, economische aftakeling, en vooral, de zoektocht naar hefbomen om hierop een antwoord te geven, zijn blijkbaar géén prioriteit.

Hij zou nochtans beter moeten weten. Wanneer je vandaag in Brussel een concrete beleidsdaad wil stellen, sta je mogelijks voor elf (11 ) bestuurslagen, die zeggingskracht hebben in deze stad. Ze bevinden zich allen tussen Europa en de lokale OCMW's. De absolute noodzaak om institutioneel te vereenvoudigen, en op deze wijze tot een efficiëntere, snellere en accuraat gebruik van bevoegdheden, middelen en mensen te komen, is blijkbaar onbespreekbaar.

Nochtans zou hij moeten weten dat elke herfinanciering van Brussel moet beginnen binnen de stadmuren. Hier moet drastisch worden ingegrepen tav. OCMW's gemeentebesturen, politiezones, intercommunales en noem maar om doorheen een rationeel en vereenvoudigd bestuur te bewijzen dat deze regio aanspraak kan maken op meer middelen van derden ! Of anders uitgedrukt, de grote kuis begint in eigen huis !

De politieke houding van Picqué geeft voeding aan een zeer negatief stadbeeld : de machteloosheid om het hoofd te bieden aan onze stedelijke problemen, vertalen zich in zijnen hoofde, in een chagrijnig geweeklaag waar anderen, met hun eigen zorgen, eigenlijk niet meer naar omkijken.

Nochtans liggen de oplossingen voor het grijpen : fusioneer gemeenten, OCMW's, politiezones, laat Vlamingen en Franstaligen actief samenwerken op het vlak van welzijn, gezondheid en onderwijs, creëer nieuwe samenwerkingsverbanden met Vlaanderen en Wallonië rond mobiliteit, economische ontwikkeling, speel je Hoofdstedelijke en internationale troeven uit als motor van tewerkstelling, open deuren en ramen en maak een platform van politieke, economische, culturele en sociale ontmoeting. Het zal lukken !

Vandaag is er nog een generatie politici, die de muren die de Vlaamse Beweging ooit wou bouwen rond de stad, opnieuw wil optrekken, - un carcan interne - om reden van politiek zelfbehoud, zonder de toekomst van de stad en het welzijn van haar inwoners prioritair te stellen. Sloop die muren om je heen.

Hopelijk keert het tij snel...


Walter Vandenbossche Eerste Ondervoorzitter Brussels Parlement.

Onze partners