Koen Meulenaere
Koen Meulenaere
Van 1991 tot 2012 de satiricus van Knack
Opinie

05/04/11 om 16:24 - Bijgewerkt om 16:24

Sint-Hypocritus (2)

In plaats van Humo zou Bracke beter De Journalist voor de Raad van Journalistiek dagen.

'De Journalist' is aangekomen, het orgaan van onze persbond. U weet dat wij de voorbije maand tot twee keer toe onze voorzitter Marc Van De Looverbosch hebben opgeroepen om in het voorwoord zijn door de zaak-Bracke zo in verwarring geraakte leden te verzekeren dat hij zelf nooit diensten heeft geleverd aan politieke partijen, politici of politicae.

In het februarinummer van De Journalist stond namelijk een volle pagina met als grote kop: 'Siegfried Bracke ging deontologisch zwaar in de fout.' Omdat hij als journalist van de openbare nieuwsdienst artikels en partijprogramma's had geschreven voor de socialisten. Het zou dan toch ronduit grof zijn indien de voorzitter van de bond, zelfs van één waarvan Sint-Hypocritus de patroonheilige is, op precies dezelfde nieuwsdienst precies hetzelfde zou hebben gedaan?

Snel openslaan op het voorwoord, waar de breed lachende voorzitter alle aanwezigen op de druk bijgewoonde ledenvergadering dankt voor het vertrouwen dat tot zijn herverkiezing leidde, pleit voor kwaliteit van de berichtgeving en respect voor de beroepscode, het gehannes met nepstatuten van jonge collega' hekelt, en ons aanmaant niet te aarzelen om opmerkingen, vragen of kritiek aan het bestuur door te spelen.

Geen halve letter om zijn leden gerust te stellen over zijn eigen zuiverheid. Nu weten we het nog niet. Ofwel heeft Van de Looverbosch het te druk gehad om onze oproep op te merken. Dit kan, een voorzitter van een persbond komt handen te kort om de naleving van de deontologie door anderen te controleren. Ofwel heeft hij wel degelijk zelf in het geniep voor een politieke partij gewerkt, dat zult u ondertussen ook wel begrepen hebben, en dan is het oordeel van zijn eigen ledenblad dat hij een zware deontologische fout heeft gemaakt. En dus moet aftreden. In plaats van Humo zou Bracke beter De Journalist voor de Raad van Journalistiek dagen.

Koen Meulenaere

Onze partners