Ludo Bekkers
Ludo Bekkers
Kunst- en fotografierecensent
Opinie

10/08/10 om 11:08 - Bijgewerkt om 11:08

Red het verleden!

Duizenden fotoarchieven liggen letterlijk te verzuren in stedelijke archieven, musea en andere instellingen.

Die onzichtbare schatten zouden dringend geïnventariseerd en vervolgens voor iedereen toegankelijk moeten worden gemaakt.

Het kan gebeuren dat u, om persoonlijke of professionele redenen, een bepaalde foto wilt zoeken. Googelen dan maar. Als het om Belgische foto's gaat, komt u evenwel bedrogen uit. Tenzij het gaat om prenten van fotografen die een eigen website bezitten, of die aangesloten zijn bij een agentschap zoals Magnum.

België bezit schatten aan fotomateriaal dat halfverborgen zit in allerlei archieven. Uiteraard zijn er de twee officiële fotomusea in Antwerpen en Charleroi, en ook de Brusselse galerie Contretype bezit honderden clichés over de hoofdstad. Maar dat is niet alles. Talloze musea, verspreid over het hele land, zijn in het bezit van fotomateriaal met een historische waarde. Dat is een patrimonium op zich.

Een voorbeeld: u zoekt fotomateriaal uit de Eerste Wereldoorlog. Behalve bij de twee erkende musea kunt u ook terecht in het Legermuseum, in het museum In Flanders Fields in Ieper, in het Instituut voor Sociale Geschiedenis Gent (Amsab), en wie weet waar nog. Hoeveel instellingen foto's bewaren is niet te schatten, denk maar aan stedelijke archieven, verenigingen voor plaatselijke geschiedenis, folkloremusea, bedrijfsarchieven enzovoorts.

Niemand heeft zicht op die berg aan fotografisch documentatiemateriaal. We zouden ervoor willen pleiten, in eerste instantie bij de Vlaamse Gemeenschap, dat men een begin maakt met de inventarisatie van die schat. Hier en daar, en dan vooral in de fotomusea, is men al aan het werk om eigen overzichten op te stellen. Maar de softwaresystemen zijn niet gelijkwaardig en compatibel, al bestaan er programma's die hun diensten hebben bewezen.

Het beleid maakt veel werk van het cultureel patrimonium en dat is een gelukkige zaak. Maar Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege en haar collega van Binnenlands Bestuur en Toerisme Geert Bourgeois zouden ook aandacht moeten hebben voor al die onzichtbare schatten die de maatschappelijke geschiedenis van ons land en volk in beeld brengen - en die nu in mappen en dozen letterlijk liggen te verzuren. Eerst de bronnen inventariseren en dan, stap voor stap, ontsluiten. Op die manier kan over enkele decennia een gebruiksvriendelijk instrument ontstaan om dat belangrijke deel van het erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken.

Ludo Bekkers

Onze partners