Wormen reageren beter dan vissen

27/12/11 om 23:20 - Bijgewerkt om 23:20

De klimaatopwarming kan de relaties tussen parasieten en hun gastheer verstoren.

De klimaatopwarming kan de interacties tussen parasieten en hun gastheren zo sterk beïnvloeden dat er problemen dreigen. Dat blijkt uit een analyse, gepubliceerd in het vakblad Global Change Biology, van de verschillen in reacties op hogere watertemperaturen tussen stekelbaarsjes en de wormen in hun lichaam.

De wormen blijken namelijk met een toename van de temperatuur vier keer sneller te groeien, terwijl de vissen trager groeien, mogelijk als gevolg van een combinatie van te hoge temperaturen om goed te zijn en te sterke activiteit van de wormen.

De conclusies volgden uit experimenten met geïnfecteerde visjes die in aquaria bij respectievelijk 15 en 20 °Celsius werden grootgebracht. Een relatief groot temperatuursverschil dus, maar het wordt niet langer onwaarschijnlijk geacht dat de natuur op korte termijn met zo'n temperatuursstijging te maken zal krijgen, zeker in noordelijker regionen.

De mogelijkheid dat de relatie tussen gastheren en hun parasieten in de knoop kan geraken als gevolg van het broeikaseffect, creëert extra bezorgdheid bij biologen die de effecten van de klimaatverandering op de natuur - en inzake visserij ook op de voedselvoorziening - in de gaten moeten houden. Want sneller groeiende parasieten hinderen een normale voortplanting van de visjes. Terwijl ze zelf veel meer eieren produceren.

De balans lijkt dus in hun voordeel te kantelen, tenzij ze zo succesvol worden dat ze hun eigen systeem onderuit halen. Maar misschien hebben ze daar tegen dan iets op gevonden. (DD)

Lees meer over:

Onze partners