VN luiden alarmbel over klimaatopwarming

21/11/12 om 14:22 - Bijgewerkt om 14:22

De internationale gemeenschap staat verder af van de klimaatdoelstelling om broeikasgassen in te dijken, dan gedacht. De Verenigde Naties maken zich daar zorgen over in een rapport.

VN luiden alarmbel over klimaatopwarming

© Reuters

Als we verder doen zoals we nu bezig zijn, zal volgens het VN-milieuprogramma UNEP (United Nations Environment Programme) de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen in 2020 (58 gigaton) 14 gigaton hoger zijn dan wat het zou moeten zijn om de temperatuurstijging deze eeuw onder de 2 graden Celsius te laten blijven.

Economische groei in ontwikkelingslanden
Technisch is het volgens de auteurs van het rapport nog wel mogelijk om hier iets aan te doen, maar als geen enkele dringende maatregelen genomen wordt, zal de gemiddelde temperatuur van de planeet volgens de VN met 3 tot 5 procent stijgen in de loop van de eeuw. De uitstoot van broeikasgassen is sinds 2000 met 20 procent toegenomen.

Tegen 2020 mag slechts 44 gigaton CO2-equivalent in de atmosfeer komen, tegen ongeveer 50 gton per jaar vandaag. Zelfs als de meest ambitieuze beloftes gehouden worden, zal er nog 8 gton te veel uitgestoten worden, 2 gton meer dan geschat in het vorige rapport van 2011. Die stijging is volgens de VN te wijten aan de economische groei in sommige ontwikkelingslanden.

Veel te langzaam
De overgang naar een economie met minder kooldioxide "verloopt veel te langzaam" en de kans om tot een maximale toename van 2 procent te komen, daalt elk jaar een beetje meer, waarschuwt Achim Steiner, de directeur van UNEP.

Het doel van 2 procent dat de internationale gemeenschap zich gesteld heeft, is de drempel waarboven het klimaat volgens wetenschappers op hol dreigt te slaan met effecten die de opwarming sterk zouden versnellen.

Uit een ander rapport van de meteorologische organisatie van de Verenigde Naties (WMO) blijkt dat broeikasgassen in 2011 nieuwe pieken heeft bereikt.

Volgende week komen onderhandelaars samen in Doha, Qatar voor de VN-Klimaattop. (TE)

Lees meer over:

Onze partners