Toenemende droogte kan rivierleven ontregelen

12/09/12 om 13:05 - Bijgewerkt om 13:05

De klimaatverandering kan op termijn ook de globale watercyclus ontregelen met gevolgen voor de biodiversiteit en de ecosystemen in natuurlijke waterlopen. Dat staat te lezen in een studie waarvoor droogte werd nagebootst in kunstmatige stromen.

Toenemende droogte kan rivierleven ontregelen

© Reuters

Door de klimaatverandering zullen verschillende regio's in de wereld meer met periodes van droogte af te rekenen hebben. Verwacht wordt dat die veranderende weerpatronen ook de globale watercyclus zullen gaan beïnvloeden. Zo kunnen kritiek lage waterniveau's leiden tot een ontregeling van de voedselketens die de organismen die in rivieren leven, ondersteunen.

Tot die bevinding komt een onderzoek waarvan de resultaten deze week gepubliceerd zijn in Nature Climate Change.

In een van de langst lopende onderzoeken over de invloed van droogte op rivieren en stromen, werd het waterdebiet in kunstmatige waterlopen stelselmatig verlaagd. Zo bootsten de onderzoekers ernstige droogte in natuurlijk stromend water na. Daarna bekeken ze de waterdieren en -planten en bestudeerden de gevolgen voor de voedselketen, oftewel het proces van wie-eet-wie in de natuur.

"De droogte veranderde de samenstelling van het ongewervelde leven in de stroom en verminderde haar diversiteit met ongeveer 25 procent" , zegt hoofdauteur Mark Ledger van de School van Geografie, Aarde en Milieuwetenschappen aan de Universiteit van Birmingham.

Ledger zei dat zowel insecten zoals eendagsvliegen als grote, roofzuchtige ongewervelde dieren die niet konden ontsnappen, zwaar werden getroffen door de droogte.

"Onze studie toont aan dat het verlies van ongewervelde dieren de voedselketen aantast. We ontdekten dat droogte in het bijzonder negatieve effecten heeft op de grotere ongewervelden, een belangrijke voedselbron voor vissen. Dit kan op termijn gevolgen hebben voor de visserij."

Co-auteur Lee Brown van de Universiteit van Leeds zei dat "deze bevindingen aantonen dat de toename van droogtes zoals we die eerder dit jaar meemaakten in het Verenigd Koninkrijk en in het midden en midwesten Amerika, mogelijks grote effecten zullen hebben op de biodiversiteit en de ecosystemen in beken en rivieren." (IPS/INM)

Onze partners