Soorten leren zich aanpassen aan veranderende klimaat

25/09/11 om 11:05 - Bijgewerkt om 11:05

De evolutie van het leven is een ononderbroken strijd om mee te kunnen in nieuwe omstandigheden.

Soorten leren zich aanpassen aan veranderende klimaat

© EPA

We weten het sinds Charles Darwin: dieren en planten moeten zich efficiënt aan veranderingen in hun omgeving aanpassen als ze willen overleven. Natuurlijke selectie! De evolutie van het leven is een ononderbroken strijd om mee te kunnen in nieuwe omstandigheden. Bij de pakken blijven zitten loont zelden in het leven, want stabiliteit is de uitzondering, niet de regel.

Het wetenschappelijke topvakblad Science publiceert in deze context een verslag waaruit blijkt dat sommige soorten zich veel sneller dan wij voor mogelijk hebben gehouden, aanpassen aan de grootschalige veranderingen in het klimaat die er momenteel, als gevolg van het broeikaseffect, optreden. De vrees bestond dat die veranderingen zo snel zouden gaan dat veel soorten onvoldoende tijd krijgen om zich aan te passen.

Maar dat is niet noodzakelijk het geval. Onderzoek toont aan dat soorten drie keer sneller dan voorspeld richting noorden kunnen snellen om aan de opwarming te ontsnappen, of twee keer sneller op bergen kunnen kruipen. De sluipende migratie zou gelijkstaan aan een gemiddelde snelheid van ongeveer 20 centimeter per uur gedurende de volledige voorbije veertig jaar. Ook de rest van de eeuw zou die snelheid gehandhaafd kunnen blijven.

De conclusie volgt uit een meta-analyse van een groot aantal afzonderlijke studies van vele dier- en plantensoorten. De snelheid van aanpassing werd sterk bepaald door lokale verschillen in klimaatverandering. De studie steunt uiteraard op gemiddelde reacties. Voor sommige soorten zal het moeilijk worden om zich aan te passen, onder meer omdat ze op andere plaatsen geen geschikte leefgebieden meer vinden. (DD)

Onze partners