Sociale omgeving bepaalt voedselvoorkeur

26/04/13 om 17:11 - Bijgewerkt om 17:11

Gewoonten overnemen van anderen speelt een zeer belangrijke rol bij gedragsvorming. Dat blijkt uit een onderzoek van de Schotse St. Andrews Universiteit naar de eetgewoonten van meerkatten.

Sociale omgeving bepaalt voedselvoorkeur

© Belga

Eerdere laboratoriumexperimenten toonden reeds aan dat dieren sociaal gedrag van elkaar overnemen. Een wetenschapsteam van de St. Andrews Universiteit in Schotland onderzocht of dit ook het geval was bij dieren die in het wild leven.

Blauwe en roze maïs

Voor het onderzoek werden 109 meerkatten, een apensoort die voorkomt in Afrika, verdeeld in vier groepen en een lange tijd opgevolgd. Twee van de groepen werd aangeleerd blauwe maïs te verkiezen boven roze maïs. Bij de andere twee groepen gebeurde het omgekeerde. De wetenschappers beïnvloedden de voedselkeuze door een kleur maïs bitter te maken. Eenmaal de aapjes het systeem doorhadden, werd de maïs voor vier tot zes maanden weggenomen.

Na zes maanden kregen de meerkatten opnieuw roze en blauwe maïs aangeboden. Het verschil met de eerste keer was dat beide maïskleuren nu dezelfde smaak hadden. 73 procent van de aapjes verkoos de kleur maïs die zij zes maanden geleden ook prefereerden. De andere 27 procent die de bitter smakende maïskleur at, bleek tot een lagere rang in de groepshiërarchie te behoren. Waardoor zij de eerste keer minder kans kregen om de maïskleur te eten die de groep verkoos.

Moederlijk gedrag

In de rustperiode werden verschillende meerkatten geboren. De wetenschappers stelden vast dat de baby'tjes de moederlijke voorkeur automatisch overnamen. Zonder dat zij wisten dat beide maïskleuren verschillend smaakten, kozen zij toch resoluut voor de maïssoort die hun moeder at, en lieten de anders gekleurde maïs links liggen.

Nog opvallender was dat mannetjes die tijdens de rustperiode naar een andere groep waren getrokken eveneens de eetgewoonten van de nieuwe groep overnam. Maar liefst zeven van de tien mannetjes die zich van de ene naar de andere groep hadden verplaatst, aten de maïskleur die hun nieuwe groep prefereerde. Ook al betekende dit dat zij de maïssoort moesten eten die zij in de vorige groep vies vonden.

Tijdens de zes maanden rust, voegden zich ook vijf nieuwe mannetjes bij een van de vier groepen. De wetenschappers merkten op dat zij beide maïskleuren aten.

Sociaal leren

"De resultaten tonen aan dat sociaal leren of het leren aan de hand van het gedrag van anderen een grote rol speelt bij het vormen van gedrag bij dieren in het wild. Groter dan wij tot dusver dachten", zegt evolutionair psycholoog Andrew Whiten in het vakblad Science Magazine. (LS)

Lees meer over:

Onze partners