Regenwoud kampt met droogtestress

03/01/13 om 09:15 - Bijgewerkt om 09:15

Het watertransportsysteem van bomen maakt hen extra gevoelig voor droogte.

Regenwoud kampt met droogtestress

Onder de schors van een boom zit een fijn netwerk van draadvormige buisjes (de houtvaten), waardoor miljarden liters water naar de kruin gestuwd worden. Maar volgens berekeningen van de ploeg rond bioloog Steven Jansen, die onder druk van de braindrain naar de universiteit van het Duitse Ulm is gemigreerd, maakt dat hydraulische systeem bomen kwetsbaar voor periodes van langdurige droogte.

Als de bodem opdroogt, kunnen er als gevolg van drukveranderingen in het vatennetwerk luchtbellen gevormd worden die het transport van water hinderen. Dat kan zover gaan dat bomen uitdrogen en afsterven.

De wetenschappers poneren in hun studie in het vakblad Nature dat 70 procent van de 226 boomsoorten uit 81 locaties verspreid over de hele wereld die ze onderzochten, een te kleine veiligheidsmarge tegen uitdroging hebben. De mogelijkheid van grootschalig afsterven van bossen is dus geen doemdenken. Bossen in vochtige gebieden, zoals regenwouden, zijn even gevoelig voor droogtestress als bossen in droge zones.

Onder druk van de globale temperatuurstijging als gevolg van het versterkende broeikaseffect kan er dus op grote schaal bossterfte optreden. Omdat bossen het broeikasgas koolstofdioxide uit de lucht plukken, kan dat afsterven de opwarming nog versterken.

Jansen en zijn collega's willen een lijst maken van boomsoorten die meer dan andere tegen droogtestress gewapend zijn, en van bossen die minder in de gevarenzone opereren dan andere. (DD)

Lees meer over:

Onze partners