Mensen en vogels houden van dezelfde door de mens bewerkte bossen

03/07/11 om 13:00 - Bijgewerkt om 13:00

Hoe geschikt is een onnatuurlijk bos voor andere dieren dan de mens?

Mensen en vogels houden van dezelfde door de mens bewerkte bossen

© Reuters

Hoe natuurlijk is een bos? Een moeilijke vraag, zeker in Europa, waar de meeste bossen al lang onderhevig zijn aan menselijke invloeden. Er is bijna geen echt oerbos meer in ons werelddeel. Hoe geschikt is een onnatuurlijk bos voor andere dieren dan de mens? Dat is een vraag van een andere orde. Zeker omdat uit onderzoek van tropische bossen gebleken is dat het voor, bijvoorbeeld, bosolifanten gunstiger is als een bos een zekere menselijke invloed heeft ondergaan, zoals een beperkte kapactiviteit. In zulke omstandigheden groeien er meer struiken in de onderbegroeiing die geschikt zijn als voedsel voor olifanten.

Onderzoek gepubliceerd in het vakblad BMC Ecology heeft aangetoond dat iets vergelijkbaars kan opgaan voor sommige Europese bostypes, althans op zijn minst voor wat de invloed op vogels betreft. Zweedse wetenschappers stelden vast dat vogels minstens even graag broeden in een bos waarin wat uitdunningsactiviteiten hebben plaatsgevonden als in een puur maagdelijk bos. Het op grote schaal verwijderen van onderbegroeiing was wel nefast, want zo verloren vogels niet alleen nestgelegenheid, maar ook een belangrijke bron van voedsel: insecten die op struiken leven.

Een enquête wees uit dat mensen voor hun recreatieve activiteiten hetzelfde soort bos prefereren als vogels: niet te sterk uitgedund, en met een mooie onderbegroeiing. Het is dus voor zowel mensen als vogels interessant dat bossen op verstandige wijze beheerd worden. Dat is een boodschap die in Vlaanderen nog niet overal goed is doorgedrongen. Vlaanderen is overigens de enige regio in West-Europa waarin het bosareaal nog altijd afneemt. (DD)

Onze partners