Klimaatverandering bedreigt koffie

09/11/12 om 14:22 - Bijgewerkt om 14:22

De stijgende temperaturen kan wilde arabicakoffie al binnen zeventig jaar doen uitsterven, waarschuwen onderzoekers. Dat is ook slecht nieuws voor de geteelde varianten.

Klimaatverandering bedreigt koffie

De wetenschappers van de Royal Botanic Gardens in Groot-Brittannië onderzochten de gevolgen van de klimaatverandering voor koffie in samenwerking met collega's uit Ethiopië. Op basis van computermodellen gingen ze na hoe het lokale klimaat verandert. Daaruit blijkt dat 38 tot 99,7 procent van de geschikte gebieden voor arabica verdwenen kunnen zijn tegen 2080.

"In het worst case scenario, zo blijkt uit onze analyses, kan arabica uitgestorven zijn tegen 2080", zegt Justin Moat van de Royal Botanic Gardens. "Dit moet een alarmsignaal zijn voor de beleidsmakers over de kwetsbaarheid van de soort."

Bovendien houdt de studie enkel rekening met de klimaatverandering, en worden andere bedreigingen niet in rekening gebracht, zoals de grootschalige ontbossing in Ethiopië en Zuid-Soedan, maar ook ziektes of plagen.

Ook de indirecte invloed van een veranderend klimaat, zoals op de vogelsoorten die de zaden verspreiden of op de bloeiperiode, is niet meegerekend.

Koffieteelt Als de wilde variant verdwijnt, is dat niet alleen slecht nieuws voor de biodiversiteit, maar ook voor de teelt van koffie. Door de grote genetische diversiteit is de wilde arabica immers ook belangrijk voor de geteelde varianten, die door de beperkte genenpoel kwetsbaarder zijn voor plagen en ziektes.

Uit eerdere studies bleek al dat de klimaatverandering in Ethiopië, de grootste koffieproducent in Afrika, een negatieve invloed zal hebben op de productie. Wetenschappers gaan ervan uit dat de opwarming van de aarde ook een negatieve invloed zal hebben op de wereldwijde koffieproductie.

"Koffie speelt een belangrijke rol in het levensonderhoud van vele mensen, en het is een belangrijk onderdeel van onze moderne samenleving en cultuur geworden", zegt Aaron Davis, die het onderzoek leidde.

"Het uitsterven van arabica is een schokkend en zorgwekkend vooruitzicht. Toch is de bedoeling van deze studie niet om paniek te zaaien over de teloorgang van arabica in het wild. De voorspellingen zijn zeker reden tot bezorgdheid, maar moeten gezien worden als een startpunt. Van daar kunnen we inschatten welke stappen genomen moeten worden." (IPS)

Lees meer over:

Onze partners