'Klimaat niet gered met dit akkoord, onderhandelingen wel'

11/12/11 om 09:18 - Bijgewerkt om 09:18

In Durban zijn de deelnemers aan de VN-klimaatconferentie het eens geraakt over de verlenging van het Kyoto-akkoord en de voorbereiding van een algemeen bindend klimaatakkoord tegen 2015.

'Klimaat niet gered met dit akkoord, onderhandelingen wel'

© Reuters

De vertegenwoordigers van een 190-tal landen zijn het op de VN-klimaatconferentie in het Zuid-Afrikaanse Durban eens geworden over een verlenging van het Kyoto Protocol, dat in 2012 af zou lopen. Daarnaast zijn ze het ook eens geraakt om tegen 2015 tot een voor alle landen van de planeet bindend akkoord te komen over een verlaging van de broeikasgasemissies. Dat akkoord zou dan tegen 2020 moeten ingaan.

De internationale gemeenschap wil de wereldwijde opwarming van onze planeet beperken tot +2 graden Celsius. Groen!-Kamerlid Kristof Calvo laat aan Belga al weten dat die doelstelling niet zal gehaald worden met de akkoorden die vandaag bereikt werden.

"Het klimaat is met dit akkoord niet gered, maar de onderhandelingen wel. En de klimaatonderhandelingen zijn nog steeds essentieel om vooruitgang te boeken", zegt Calvo.

VS, China en India liggen dwars

De klimaatconferentie in Durban draaide uit op een uitputtingsslag. Om tot de akkoorden te komen moesten de gedurende twee weken geplande onderhandelingen met twee nachten en een dag verlengd worden. Vooral de VS, India en China lagen dwars, en hadden moeite met het opleggen van een juridisch bindende overeenkomst.

'Geen goed akkoord, wel politieke wil'

Het akkoord is geen goed akkoord, maar toont wel een zekere politieke wil. Dat zegt het Platform Klimaatrechtvaardigheid, waar organisaties als IEW, BBL, WWF, Greenpeace, ACW, ABVV, Oxfam-Solidariteit, Oxfam-Wereldwinkels, 11.11.11 en CNCD-11.11.11 deel van uitmaken.

Het akkoord houdt in dat het Kyoto Protocol, het enige bindende klimaatakkoord, verlengd wordt. Ook moet er tegen 2015 een nieuw "bindend juridisch kader" op tafel liggen. Daarnaast wordt het Groene Klimaatfonds operationeel.

2 gradendoelstelling wordt niet gehaald

Het Durban-pakket zal er niet voor zorgen dat we de 2 gradendoelstelling halen, zegt het Platform. Die doelstelling, waarbij geprobeerd wordt om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 2 graden Celsius deze eeuw, moet onder meer vermijden dat de zeespiegel te sterk stijgt. "Er wordt ook over geen enkele financieringsbron gepraat om het Groene Klimaatfonds te spijzen", zegt het Platform.

Mathias Bienstman van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) zegt dat sommige landen met een hoge uitstoot van broeikasgassen per inwoner, zoals de Verenigde Staten, zich weinig constructief opstelden in Durban. "Ook groeiende economieën, zoals China en India, waren redelijk aarzelend. De Europese Unie, de eilandstaten en de Afrikaanse laden zorgden wel voor positieve impulsen."

Ambities aanscherpen

Bienstman noemt het Durban-akkoord een kleine stap, die van belang is vanwege de veranderende economische verhoudingen in de wereld. "Maar we stevenen nog altijd af op een opwarming van 3,5 graden deze eeuw. Dat is wat er echt toe doet. Daarom moeten ook onze regering en de Europese Unie hun ambities aanscherpen."

Opluchting

Voor de Brusselse minister van Leefmilieu, Evelyne Huytebroeck, die de Belgische delegatie leidde, zijn de resultaten van de klimaattop een opluchting. "Het akkoord is een echte opluchting, omdat daarmee het Kyoto-protocol verlengd wordt. Het is een minimum. We komen van ver; we stonden bijna op het punt Kyoto stop te zetten, wat een echte ramp zou zijn geweest", aldus de minister.

"Over de termijn van de verlenging zal eind 2012 een beslissing worden genomen. We betreuren wel dat die beslissing niet nu genomen werd", voegde Huytebroeck eraan toe.

De verschillende partijen konden ook tot een overeenkomst komen over het scheppen van een werkkader waarbinnen een dwingend juridisch geheel voor 2015 moet worden goedgekeurd voor alle staten ter wereld. "We vreesden dat de grote landen met een grote uitstoot zich niet wilden inzetten, hoewel dat een conditio sine qua non voor Europa was. Dat was overigens een punt dat lang voor moeilijkheden bij de onderhandelingen zorgde", legde de minister uit.

Groen fonds

Ook meldde Huytebroeck dat er een groen fonds ter waarde van 100 miljard dollar komt om de ontwikkelingslanden financieel bij de klimaatverandering bij te staan. "We zijn er ons bewust van dat er nog enorm veel zaken moeten gebeuren. Het bereikte resultaat is niet voldoende om de dringende klimaatproblemen het hoofd te bieden", stelde ze.

Minister Huytebroeck legde eveneens de nadruk op de belangrijke rol die België tijdens de onderhandelingen heeft gespeeld. "Wij zijn samen met Frankrijk, Spanje en andere noordelijke landen, zoals Zweden, bij de meest dynamische landen om Kyoto te dragen. De Belgische delegatie is erg actief geweest. Ze diende verschillende voorstellen in die door Europa gedragen werden", luidde het.

Ten slotte haalde ze het partnerschap tijdens de onderhandelingen tussen de Europese Unie enerzijds en de ontwikkelingslanden en de eilandstaatjes anderzijds aan. (Belga/EE) Volg Knack Planet Earth op Facebook

Onze partners