Christoffel Columbus veroorzaakte kleine ijstijd

24/11/11 om 10:38 - Bijgewerkt om 10:38

Er is aangetoond dat Christoffel Columbus en de Europeanen die in zijn kielzog in Amerika terechtkwamen, het klimaat hebben beïnvloed.

Christoffel Columbus veroorzaakte kleine ijstijd

Er is aangetoond dat Christoffel Columbus en de Europeanen die in zijn kielzog in Amerika terechtkwamen, verantwoordelijk zijn geweest voor zulke grootschalige veranderingen in de lokale ecosystemen dat ze het klimaat hebben beïnvloed, met een afkoeling als gevolg, ook in Europa. De Europeanen veroorzaakten zo'n grootschalige sterfte onder de indianen, dat grote stukken land spontaan herbebosten, omdat er minder hout nodig was voor vuren. Meer bos betekent meer CO2 uit de lucht gehaald, waardoor er minder broeikaseffect was, en dus een afkoeling.

Het fenomeen zou verantwoordelijk zijn voor de plotse daling van het CO2-gehalte in de atmosfeer in de zestiende en zeventiende eeuw, zoals men uit onderzoek van ijslagen in de poolregio's heeft kunnen afleiden. In die periode werd Europa getroffen door wat algemeen als de kleine ijstijd wordt omschreven. (DD)

Onze partners