87 procent visbestanden op zee volledig of overbevist

10/07/12 om 12:12 - Bijgewerkt om 12:12

Wereldwijd wordt 87 procent van de mariene visbestanden volledig of overbevist. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO). De situatie is des te gevaarlijker omdat steeds meer mensen van de visproductie afhangen, waarschuwt het Wereldnatuurfonds.

87 procent visbestanden op zee volledig of overbevist

© Reuters

Van alle visbestanden op zee is nu 57 procent volledig bevist, tegenover 43 procent in 1989. Volledig bevist betekent dat "de vangst zeer dicht bij de maximale duurzame productie zit en geen ruimte biedt voor verdere uitbreiding", stelt The State of World Fisheries and Aquaculture 2012.

Net geen 30 procent van de mariene visbestanden is overbevist, aldus het FAO-rapport. Daarvoor zijn "strikte beheersplannen nodig om hun volledige en duurzame productiviteit te herstellen."

Inkomen en voeding

Steeds meer mensen hangen van de visproductie af, zowel voor hun inkomen als voor hun voeding. Ongeveer een tiende van de wereldbevolking (660 tot 820 miljoen mensen) haalt rechtstreeks of onrechtstreeks een inkomen uit de visserij. Ze vangen of kweken vis, of zijn betrokken in een van de vele nevenactiviteiten, gaande van visverwerking en distributie tot ijsproductie en scheepsbouw.

Voor wat voeding betreft, halen nu ongeveer 3 miljard mensen bijna 20 procent van hun dierlijke eiwitten uit vis, 4,3 miljard mensen halen ongeveer 15 procent van hun dierlijke eiwitten uit vis.

Niet vol te houden De zeevisserij is nog steeds de belangrijkste tak van de visproductie. Dat daar zich nog grote problemen voordoen door overbevissing, baart het Wereldnatuurfonds (WWF) grote zorgen. "Door de groeiende afhankelijkheid van vis moeten regeringen inzien dat de huidige visserijcrisis een zaak is van fundamenteel humanitair belang", zegt de milieuorganisatie in een reactie op het FAO-rapport. "Met zo'n afhankelijkheid van vis voor een snel groeiende bevolking kunnen we een situatie waarbij 87 procent van de wereldwijde mariene visbestanden volledig of overbevist zijn eenvoudigweg niet volhouden", zegt Alfred Schumm van het Smart Fishing Initiative van het WWF.

China

De totale visproductie, zowel vangst als kweek (aquacultuur), zowel op zee als op binnenwateren, is de laatste vijftig is dramatisch gestegen, gemiddeld 3,2 procent per jaar, terwijl de wereldbevolking in die periode met 1,7 procent per jaar groeide.

Vorig jaar werd volgens voorlopige cijfers 154 miljoen ton vis gevangen en gekweekt, 6 miljoen ton meer dan het jaar voordien.

Azië neemt twee derde van de visproductie voor zijn rekening, vooral via aquacultuur. "China is verantwoordelijk voor het grootste deel van de stijging van de visconsumptie per inwoner, een gevolg van de substantiële toename van zijn visproductie, vooral uit aquacultuur", aldus het rapport. "China's aandeel in de wereldwijde visproductie groeide van 7 procent in 1961 naar 35 procent in 2010." (IPS)

Onze partners