133 diersoorten uit Vlaanderen verdwenen voorbije eeuw

19/10/12 om 17:20 - Bijgewerkt om 17:20

Van het totaal aantal soorten waarvoor een rode lijst werd opgesteld (1.934), zijn 133 soorten de laatste 100 jaar uit Vlaanderen verdwenen.

133 diersoorten uit Vlaanderen verdwenen voorbije eeuw

Van het totaal aantal soorten waarvoor een rode lijst werd opgesteld (1.934), zijn 133 soorten de laatste 100 jaar uit Vlaanderen verdwenen. Dat staat in de Natuurindicatoren 2012 van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Van de overige soorten (1.801) zijn er 429 rodelijstsoorten. Die soorten zijn sterk achteruit gegaan en of hebben een kritisch niveau bereikt waardoor de soort op het punt staat te verdwijnen uit Vlaanderen. Van de 67 vlindersoorten die sinds het begin van de vorige eeuw in Vlaanderen voorkwamen, zijn er ondertussen 19 uitgestorven, 18 soorten zijn in gevaar en 7 zijn bijna in gevaar.

De fragmentatie van waterlopen door stuwen en sluizen vormt een ernstig knelpunt voor de instandhouding van vispopulaties. Als het huidige saneringstempo wordt aangehouden, zullen de geïnventariseerde vismigratieknelpunten op de prioritaire waterlopen pas na 2015 gesaneerd zijn en de overige pas na 2021.

Vroedmeesterpad

Momenteel zijn er 18 soortbeschermingsplannen opgesteld, waarvan er 17 in uitvoering zijn voor onder meer vroedmeesterpad, adder, das, boomkikker, grote pimpernel, hamster, nachtzwaluw, kleine rietgans en heivlinder. Daarmee is 64 procent van de doelstelling gerealiseerd. In het najaar moet de Vlaamse regering instandhoudingsdoelstellingen formuleren en vastleggen.

Het aantal uitheemse diersoorten nam overigens tussen 1880 en 2012 toe tot 250. Het aandeel uitheemse plantensoorten binnen de globale plantensamenstelling is sinds de jaren zeventig verdubbeld van ongeveer 5 tot 10 procent en dat aandeel neemt nog steeds toe. Minstens 88 van die uitheemse planten- en diersoorten staan op een Europese signaallijst van problematische soorten. (Belga/INM)

Lees meer over:

Onze partners