Vrije Tribune
Vrije Tribune
Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers
Opinie

09/03/12 om 14:18 - Bijgewerkt om 14:18

Over ballonnetjes en de notionele intrestaftrek

De notionele interestaftrek inruilen tegen een belastingvoet van 20%, zoals VOKA voorstelde, is een illusie.

Journalist Luc Baltussen vermoedt in zijn opiniestuk 'Fiscale en fictieve voordelen' (Knack van 7 maart) dat ik voorstander ben van eenvoud en van het afschaffen van aftrekposten die niet meer van deze tijd zijn. Ik kan hem geruststellen: dat is waar. Maar ik ben ook vooral realistisch; de notionele interestaftrek afschaffen en deze inruilen tegen een belastingvoet van 20%, zoals VOKA-voorzitter Luc De Bruyckere onlangs voorstelde, is een illusie.

Ik weet natuurlijk al langer dan vandaag dat de notionele interestaftrek als een rode lap op een stier werkt. Het systeem werd al vaker in de vitrine gezet, bijvoorbeeld in ruil voor goedkopere energie of lagere grondstofprijzen. En velen zouden het zelfs zonder meer willen afschaffen. Persoonlijk ben ik er echter van overtuigd dat een eenvoudige maatregel zoals de notionele interestaftrek wel degelijk van groot belang is voor veel ondernemers. Dat is hij onder meer voor ons bedrijf ETAP en heel wat andere kmo's. Ondernemingen worden fiscaal gestimuleerd hun kapitaalbasis te versterken en dat biedt, niet onbelangrijk, zo ook meer zekerheid aan leveranciers én medewerkers (en klanten).

Ik geef toe dat ik daarom eerst verwonderd was, toen de VOKA-voorzitter voorstelde om dit bestaand systeem in te ruilen voor een 20%-aanslagvoet. En vervolgens was ik blij dat hij tegelijk ook onderstreepte hoe belangrijk het is dat vennootschappen worden gestimuleerd om een stevige kapitaalsbasis en voldoende eigen vermogen uit te bouwen.

Maar los daarvan vind ik een minimum aan realiteitszin toch wel op zijn plaats. Het voorstel voor een belastingvoet van 20% is in mijn ogen niet meer dan een los schot voor de boeg. Want laten we even de denkoefening afmaken. Wat zouden in de praktijk de gevolgen zijn van zo'n maatregel? Wie durft hardop denken aan de volgende 'compensaties' die in dat geval nodig zullen zijn, want onze overheid zit vandaag, en nog meer morgen, in grote budgettaire nood. Ik heb het dan niet over het flutballonnetje van een minimale belasting voor buitenlandse bedrijven, maar om te duchten maatregelen zoals verliezen niet langer aftrekbaar maken, of al in het buitenland belaste winsten nogmaals belasten (en dus belastingverdragen met andere landen opzeggen), ...

Neen, vandaag mag het volgens mij niet gaan om het inruilen van de ene maatregel tegen de andere. Beweren dat zoiets kan volstaan, is onszelf een rad voor de ogen draaien. Laten we dan liever, om het in Batibouwtermen te zeggen, ons fiscaal huis van top tot teen renoveren en verbouwen, modern, en met als rode draad 'internationaliseren' en 'innoveren'. Dit zijn twee 'musts' voor Belgische bedrijven vandaag, we spelen in een globale wereld. Internationaliseren en innoveren hebben hun weerslag op de resultaten van een bedrijf, zowel op 'waar' dat resultaat wordt gerealiseerd, als op 'hoe groot' dit resultaat zal zijn. Laten we ten slotte bij het ontwerpen van dit fiscale huis zeker niet vergeten dat 'lasten' ook meer inhoudt dan vennootschapsbelasting op resultaat. Alle Belgische bedrijven die mensen op een correcte manier tewerkstellen weten hoe groot onze lastenhandicap is in vergelijking met onze buurlanden, zeker als het gaat om 'lasten' op het loon.

Christ'l JORIS Voorzitter technologiefederatie Agoria

Onze partners