Het B-H-V van het sociaal overleg

Het sociaal overleg, dat in ons land een sterke en lange traditie heeft, verzuurt steeds meer. Zowel in de privésector als in de publieke sector.

Van budgetcontrole naar budgetcontrole

De gezondmaking van de overheidsfinanciën heeft stilaan veel weg van sisyfusarbeid. Dat heeft de regering-Di Rupo in niet geringe mate aan zichzelf te danken.

Pascal Smet tegen de wind in

Minister Pascal Smet staat naar eigen zeggen voor een cruciaal beleidsjaar. Maar door zijn aanpak tot nu toe moet hij wel zien dat hij finaal niet bezwijkt onder de berg hooi op zijn vork.

Wortel en stok

Fraudegevoelige sectoren zoals de horeca en de bouw schuiven graag aan voor een forse lastenverlaging. Om mee te denken over maatregelen tegen misbruiken, tonen ze zich veel minder enthousiast.

Armoedecijfer daalt niet

België maakt voor Europa mooie rapporten over zijn sociaal beleid. Maar die zeggen weinig over de doelmatigheid van de sociale uitgaven.

Elio en de zeven werven

Hoelang nog denkt de regering-Di Rupo zich te kunnen onttrekken aan de Europese aanbevelingen over budgettaire discipline en sociaaleconomische hervormingen?

Het boetekleedje van de ACW-leiding

Alleen toegeven dat er in het Dexia-debacle 'een inschattingsfout' is gemaakt, zal de tegenwind voor het ACW en zijn deelorganisaties niet in kracht doen afnemen.