Na Mawda: 'De strijd tegen mensenhandel kan nooit voldoende zijn'

Na Mawda: 'De strijd tegen mensenhandel kan nooit voldoende zijn'

Hilde Vautmans (Open VLD) - Hilde Vautmans, Europees Parlementslid voor Open VLD, over de tragische dood van de tweejarige Mawda die vorige week doodgeschoten werd door de politie terwijl ze door mensensmokkelaars vervoerd werd: 'Indien we onze les niet snel leren, is haar afschuwelijke dood enkel en alleen het begin van een dodelijk tijdperk dat nog meer onschuldige kinderlevens zal eisen.'

'De eerste vijftig jaar zijn het moeilijkst'

De Reactor - Veel van Dautzenbergs fictiewerk is autobiografisch, maar in Ik bestaat uit twee letters gaat hij nog een stap verder. Faits divers, bekentenissen, impulsieve notities of zelfanalyses geven een behoorlijk compleet beeld van de schrijver én de persoon Anton Dautzenberg.

'Mensenrechten zijn het kompas voor sociaal werk'

Vrije Tribune - 'Er rust op sociaal werk een zware verantwoordelijkheid om de ruimere samenleving te overtuigen van het belang van mensenrechten', schrijven drie professoren naar aanleiding van de conferentie 'Sterk sociaal werk'.

'De getuigenis van Mark Zuckerberg was niet meer dan een schertsvertoning'

Bart Staes (Groen) - Europees parlementslid voor Groen Bart Staes volgde het bezoek van Mark Zuckerberg aan het Europees Parlement, maar is teleurgesteld: 'Het format, gekozen door de voorzitter van het Europees Parlement, is de oorzaak van dit theaterstuk.'

'Oproep van Erdogan aan de Europese Turken verdient een krachtig weerwoord'

Gert Jan Geling - 'Het is voor Erdogan niet meer dan een gewoonte om Europese Turken in de eerste plaats vooral te zien als Turkse staatsburgers die hem gehoorzaamheid verschuldigd zijn', schrijft Gert Jan Geling, die vindt dat Europa een tegengeluid moet laten horen.

'Preek van Michael Curry zorgde voor een frisse wind in Windsor'

De (s)preekstoel van Knack.be - Theoloog en predikant Dick Wursten over de preek van Michael Curry op het huwelijk van de Britse prins Harry en Meghan Markle. 'Hij liet een frisse wind de kerk inwaaien met z'n hartstochtelijk pleidooi om van liefde het absolute criterium te maken om te bepalen of iets Gods wil is of niet.'

'Je een dikkere kont laten aanmeten, is géén investering in de toekomst'

Ann Peuteman - Hun eten en anticonceptiva willen ze puur natuur, maar cosmetische ingrepen vinden ze even normaal als een kappersbezoek. 'Dat jonge mensen laten sleutelen aan lichaamsdelen die ze echt niet mooi vinden, kan ik nog begrijpen', schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman. 'Niet dat ze zich conformeren aan een schoonheidsideaal dat straks alweer vergeten is.'

'Het conservatisme van de N-VA is een goed gevonden gimmick'

Peter Casteels - Knack-redacteur Peter Casteels vraagt zich af of Bart De Wever van zijn N-VA wel écht een conservatieve partij maakte. 'Enkel heel af en toe laat de conservatief in De Wever zich nog eens horen.'

'Moordpartij in Gaza is de zoveelste uiting van het moreel verval van Israël'

Jean-Marie Dedecker (LDD) - 'Joden zijn geen goden en Palestijnen zijn geen zwijnen. De waarheid ligt in het midden, maar het recht van de sterkste is het sterkste onrecht', schrijft Jean-Marie Dedecker naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Gaza.

De pijnlijkste details op de pijnbank

De Reactor - Het Claus-feestje is ondertussen al even voorbij, de partytent is afgebroken, de champagneflûtes naar de verhuurdienst teruggebracht. Als tastbare sporen blijven achter: een aantal publicaties die bij deze gelegenheid het licht zagen, en waarvan de belangrijkste wellicht Georges Wildemeersch' Familiealbum zal blijken.

'Klokkenluiders verdienen beter dan wat de wet hen nu te bieden heeft'

Vrijdaggroep - 'In de georganiseerde wanorde die ons land geworden is, kunnen we soms niet anders dan vertrouwen te hebben in de moedige klokkenluiders om onze democratische principes te eerbiedigen', schrijft Magali Van Coppenolle van de Vrijdaggroep.

'Alleen Turken en oude hippies krijgen nog literaire prijzen. Wat is er aan de hand?'

Marnix Peeters - In een satirische column geeft schrijver Marnix Peeters kritiek op de literaire stand van zaken: 'Ik hoop dat elke Vlaamse schrijver of schrijfster die mijn nieuwe kortverhaal leest, beseft dat het vanaf nu écht zinloos is om boeken nog op te sturen voor literaire prijzen.'

'Kernenergie houdt geen steek voor Afrikaanse landen'

Hartmut Winkler - Verschillende Afrikaanse landen willen kerncentrales bouwen. Kernenergie is echter duur en brengt deze landen in financiële problemen, stelt Hartmut Winkler, fysicus aan de Universiteit van Johannesburg. Hij pleit voor duurzame energiebronnen.

'Hoe de komst van Theo Francken naar de VUB onbedoeld meer werd dan een lezing'

Laura Helena Baas - Dinsdag gaf staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een lezing op uitnodiging van het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) en Jong N-VA Brussel. Laura Helena Baas van LVSV reageert op de kritiek na de lezing: 'De komst van Francken werd een principekwestie waar het begrip "vrije meningsuiting" een beetje ongelukkig aan plakte.'

'Catalonië wordt lakmoesproef voor de Europese rechtsorde'

Eric Storm - Eric Storm (Universiteit Leiden) over de beslissing van de Brusselse raadkamer dat de Europese aanhoudingsbevelen (EAB) tegen de drie Catalaanse ex-ministers niet-uitvoerbaar zijn.

'Geherwaardeerd christendom helpt de integratie van moslims'

Jan De Volder - 'Een samenleving die haar christelijk erfgoed in ere houdt, die de humaniserende krachten van haar christelijke en seculiere erfenis weet te bundelen, biedt de beste kansen om moslims succesvol te integreren', schrijft Jan De Volder (CD&V).

'Ook de middenstand kan goed boeren met statiegeld'

Rob Buurman - 'Een systeem van statiegeld is immers niet per definitie goed of slecht voor de lokale handelaar', schrijft Rob Buurman van Recycling Network. 'Alles hangt af van hoe het georganiseerd is en welke rol de kleine handelaar daar in krijgt.'

Expats in Brussel: 'De Europese hoofdstad staat een democratische revolte te wachten'

Gerard Oosterwijk (SP.A) - Europese Brusselaars vertegenwoordigen maar liefst een kwart van de stemmen, maar tot nu toe is slechts 1 op 10 geregistreerd als kiezer. 'Het gigantische potentieel van deze groep kiezers kan het politieke landschap stevig door elkaar schudden.' Aldus Gerard Oosterwijk, expatkandidaat voor SP.A in Elsene.

'VUB hoopte op hoogmis van vrije gedachtewisseling, maar kreeg monoloog van het eigen gelijk'

Eric Corijn - Eric Corijn, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), ging naar de lezing van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan zijn universiteit. Die werd uitgenodigd door het Liberaal Vlaams Studentenverbond en Jong N-VA Brussel. De lezing vond plaats iets meer dan een jaar nadat een eerste poging verhinderd werd door protesten.

'Laten we panels zonder vrouwen naar de prullenmand verwijzen!'

Vrije Tribune - De Vrouwenraad spreekt zich samen met onder andere enkele ministers uit tegen panels die alleen mannen bevatten. 'Want als we vrouwen en minderheidsgroepen niet bewust betrekken bij het debat, worden ze onbewust uitgesloten.'

'Manier waarop minister Vandeput deze "aankoop van de eeuw" aanpakt, is amateuristisch'

Wouter De Vriendt (Groen) - Vandaag ondervraagt het parlement Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) over de vervanging van de F-16. Kan de aankoop van nieuwe jachtvliegtuigen zomaar doorgaan, nu we weten hoe dit dossier langs alle kanten rammelt, vraagt Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt zich af.

De nieuwste Toni Coppers: helemaal tot wasdom gekomen

Lukas De Vos - Het werk van Toni Coppers is een Perzisch tapijt. Van een wonderlijke schoonheid en harmonie. Maar nooit zonder een al dan niet bewust aangebracht fout steekje. Volmaaktheid is immers der goden, niet des mensen.

'Het is hoog tijd voor een wapenembargo tegen Israël'

Wies De Graeve - Wies De Graeve, directeur Amnesty International Vlaanderen, vindt het hoog tijd dat de leveringen van wapens en militair materieel aan Israël door lidstaten van de Europese Unie worden stopgezet. 'Als openlijke mensenrechtenschendingen voor het oog van de hele wereld ongestraft blijven is er geen hoop op nieuw perspectief.'

'Wie geen komaf wil maken met het hoofddoekenverbod, is schuldig aan collectieve mensenrechtenschending'

Yasmina Akhandaf - Yasmina Akhandaf, mede-oprichter van Baas Over Eigen Hoofd (BOEH) hekelt dat het Gemeenschapsonderwijs (GO!) nog steeds een hoofddoekenverbod toepast in haar scholen. 'Dat gaat regelrecht in tegen het arrest van de Raad van State. Het GO! heeft een tijdje terug aangekondigd dat men het vak burgerschap gaat invoeren. Is het dan niet essentieel dat je zelf eerst de rechtsstaat leert respecteren?'

'Een mantelzorger mag nooit volledig en uitsluitend verantwoordelijk zijn voor alle nodige zorg'

De (s)preekstoel van Knack.be - Volgens Lieve Declerck van de Gezinsbond wordt mantelzorg steeds minder een vrije keuze. Vandaag, op de Internationale Dag van het Gezin, trekt ze aan de alarmbel: 'Mantelzorgers zijn een essentiële schakel in de zorg, maar een zorgend gezin kan en mag nooit volledig en uitsluitend verantwoordelijk zijn voor de zorg in het gezin.'

'Mei plasticvrij of ieder actiegroepje haar eigen klimaatsnoepje'

Jean-Marie Dedecker (LDD) - De groene zelfkastijding en het gezondheidspaternalisme van onze westerse ecologisten tegenover de rest van de wereld wordt stilaan epidemisch, oordeelt Jean-Marie Dedecker.

'De echo's van Leopold II, een koloniale Calimero'

Gert Huskens - Volgens historicus Gert Huskens draait het debat rond het koloniale verleden van België in Congo te veel rond de figuur van Leopold II en biedt dit 'oud-kolonialen een uitgelezen opportuniteit om hun erg revisionistische en positieve perspectief te uiten en kracht bij te zetten'.

'De Belgische regering moet de bescherming van jongeren in Gaza serieus nemen'

Vrije Tribune - De voorzitters van acht jongerenpartijen roepen de Belgische regering op om de Israëlische ambassadeur om uitleg te vragen rond mensenrechtenschendingen in Gaza. 'We ijveren ervoor dat alle jongeren, waar ook ter wereld, hun stem zonder risico kunnen laten horen.'

'Bij etnisch profileren wint niemand; bij goed politiewerk wint iedereen'

Wies De Graeve - Uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat agenten veelvuldig terugvallen op etnische kenmerken en stereotypen om te bepalen wie gecontroleerd wordt en wie in het oog gehouden moet worden. 'Door etnisch profileren aan te pakken wint iedereen: minder discriminatie, efficiënter en beter politiewerk én een goede vertrouwensband tussen de politie en alle groepen in de samenleving', schrijft Wies de Graeve.

'Aardige mensen schrijven niet altijd fantastische boeken'

Jamal Ouariachi - Nederlands schrijver Jamal Ouariachi reageert op het feit dat de Libris Literatuurprijs - een jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige literaire fictieboek - dit jaar door Murat Isik in de wacht werd gesleept: 'Is het echt te veel gevraagd om minimale technische kwaliteitscriteria te hanteren bij het toekennen van een prijs?'

Luchtvervuiling doet criminaliteit stijgen

Vrije Tribune - Luchtvervuiling is niet alleen schadelijk voor de fysieke maar ook voor de mentale gezondheid, schrijft Gary Haq, hoogleraar aan de Universiteit van York. Steeds meer onderzoek wijst op een verband met crimineel gedrag.

'Vervanging F-16's: Opgepast voor het Agusta-virus'

Karolien Grosemans (N-VA) - 'Het Agusta-schandaal resulteerde indertijd in het feit dat een minderwaardige helikopter voor een hoge prijs werd gekocht. Dat moeten we nu zien te vermijden', schrijft Karolien Grosemans, voorzitter van de Kamercommissie Defensie. Vrijdag is zij één van de deelnemers van Het Grote Defensiedebat.

'Overal liggen lichtgevoeligen op de loer, klaar om verontschuldigen te eisen'

Lia van Bekhoven - Wanneer de Londense metro zich moet excuseren voor een goedbedoelde mededeling over zomerkledij, vreest Lia Van Bekhoven voor de gevolgen. 'De Britten zijn namelijk van huisuit al gewend zich te verontschuldigen nog voordat ze geboren zijn.'

'Wat als mei '68 in België begonnen was?'

Vrijdaggroep - De studentenprotesten in Leuven, die de voorloper waren van mei '68, waren meer dan alleen maar 'Walen Buiten', zo benadrukt de Vrijdaggroep. 'Er stonden in die dagen nog heel wat andere zaken op het spel.'

'Afrikaanse landen perken internetvrijheid steeds verder in'

Vrije Tribune - 'Door toenemende repressie hebben online media in Afrika het steeds moeilijker', schrijven Muthoki Mumo en Jonathan Rozen van het Committee to Protect Journalists (CPJ). Zo moeten bloggers in Tanzania een dure vergunning aanvragen en stelt Oeganda strikte eisen aan online media.

'Aan wie komt de automatisering ten goede?'

Vrije Tribune - 'In het debat over de automatisering en de impact ervan op de arbeidsmarkt staan we onvoldoende stil bij de essentiële vraag aan wie de automatisering ten goede komt.' Dat zegt Nigel Vinckier, die als doctoraatsstudent verbonden is aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie van de VUB.

'Westerse media besmetten de wereld met pessimisme'

Kishore Mahbubani - In het polemische Is het Westen de weg kwijt? stelt Kishore Mahbubani dat het Westen de huidige dominante positie moet leren delen of zal moeten opgeven: 'De verhalen over Noord-Afrika en het Midden-Oosten die de westerse krantenkoppen halen vormen de grote uitzondering op de wereldwijde opmars van functioneel bestuur.'

'Laat kinderen die gisteren wilden sterven vandaag niet alleen'

Oona Wyns - 'Een online tool voor ouders van kinderen en jongeren die een zelfdodingspoging deden, is nodig. Maar laat ons ook de kinderen zelf niet vergeten', zegt Oona Wyns van de Jong Socialisten en oprichtster van Peer Support Vlaanderen.

'Om baanbrekend onderzoek te doen moeten wetenschappers ingaan tegen het rendementsdenken'

Ben Van Duppen - Dr. Ben Van Duppen (Universiteit Antwerpen) breekt een lans voor nieuwsgierigheid: 'Wij moeten als wetenschappers durven tonen wat ons boeit. We moeten durven uitleggen hoe wetenschap een opeenvolging is van tegen de muur te lopen en geen idee te hebben waar je uiteindelijk zal uitkomen.'

'Op zoek naar de zin van het leven? Ga dansen op Tomorrowland'

Vrije Tribune - Biedt samen dansen en zingen op Tomorrowland een uitweg voor diegenen die met zingeving overhoop liggen? Marc Leman, professor systematische musicologie, denkt van wel.

'Vandaag zijn we allemaal die van Lidl'

Peter Mertens (PVDA) - Op de Dag van de Arbeid neemt Peter Mertens, voorzitter PVDA, het op voor de werknemers van supermarktketen Lidl die al zeven dagen aan het staken zijn: 'Wij maken het allemaal mee. Overal bijspringen en nooit bijgewerkt raken. Hyperflexibiliteit. Langer werken. En geen respect. Integendeel.'

'Als het probleem een beetje te moeilijk is, wijst deze regering de ellende gewoon uit'

Bert Bultinck - Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck vindt het triest dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block de ellende van de negenjarige Sofie Voncken - die wegens medische redenen op cannabis is aangewezen - niet heeft aangegrepen om een debat over decriminalisering op te starten: 'De Block deed wat de Open VLD al vier jaar aan het doen is: zorgen dat ze vooral niet in de weg loopt.'

'Wil je écht indruk maken? Stuur dan een handgeschreven boodschap'

Ann Peuteman - E-mails en sms'en zijn snel, gemakkelijk en meestal nog efficiënt ook. 'Maar wie wil dat zijn woorden echt bijblijven, grijpt beter terug naar pen en papier', schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman. 'Of het nu om een reclameboodschap of een liefdesbetuiging gaat.'

'510 euro subsidie om door het bos te wandelen? Zoek de zeven ministeriële denkfouten'

Tom Hannes - Auteur en therapeut Tom Hannes over Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) en de 510 euro die de Vlaamse overheid vrijmaakt via loopbaancheques voor sessies bij een natuurcoach: 'Door te beweren dat wie geregeld in de natuur vertoeft, niet ziek thuis hoeft te blijven van het werk, zegt ze dat zieken het aan zichzelf te danken hebben. Ze hadden maar wat meer groen moeten opzoeken.'