'Google probeert te doen alsof Android een soort liefdadigheidsproject is'

'Google probeert te doen alsof Android een soort liefdadigheidsproject is'

Eva Schram - Google doet alsof de boete van de Europese Commissie voor antitrust-schendingen een aanslag op open source besturingssystemen is. In werkelijkheid is het bedrijf bang geld te verliezen, schrijft VS-correspondent Eva Schram.

'Stop de stigmatisering rond het faillissement'

Paul Becue - Iemand die een faillissement gekend heeft, verdient alle respect: hij heeft de moed gehad een zaak op te starten, en risico's genomen, schrijft Paul Becue van Itinera.

'Een voetbal en een stembus zijn toch twee verschillende dingen'

Jules Gheude - Is de tricolore volksvreugde tijdens het WK voetbal een goeie graadmeter voor de nakende verkiezingsrondes? Allesbehalve, vreest Jules Gheude. 'Met de onderhandelingen na de verkiezingen in 2019 zullen we heel ver van de voetbalhartstocht staan.'

'Diversiteit blijkt alleen maar een handig onderwerp wanneer de verkiezingen naderen'

Arthemis Imaan Snijders - Arabiste Arthemis Imaan Snijders houdt in naam van het collectief Baas Over Eigen Hoofd! de boerkini in Gentse zwembaden, en vooral de positie van Open VLD, SP.A en Groen in het dossier, tegen het licht: 'Wederom een bittere teleurstelling bij wat een vreugdevolle overwinning had moeten zijn.'

'Het islamdebat is een symptoom van onze maatschappelijke schizofrenie'

Othman El Hammouchi - Opiniemaker Othman El Hammouchi laat zijn licht schijnen over het jaarlijks terugkerende boerkinidebat: 'Het wordt hoog tijd dat iedereen de kaarten op tafel legt, en eerlijk zijn voorkeur uit voor de liberale rechtsstaat, dan wel de seculiere hegemonie.'

'Hoe zwart is de zwarte Vlaamse Leeuw?'

Hendrik Vuye & Veerle Wouters - Naar aanleiding van 11 juli omschrijven enkele linkse opiniemakers de Vlaamse strijdvlag als de collaboratievlag. Veerle Wouters en Hendrik Vuye dienen hen van antwoord.

'Wettige zelfverdediging is een mensenrecht'

Jean-Marie Dedecker (LDD) - Jean-Marie Dedecker over de overval op een juwelier in de Gentse deelgemeente Oostakker, waarbij de juwelier de overvaller op straat in de rug doodschoot terwijl die probeerde te ontsnappen op een bromfiets: 'Oog om oog, tand om tand verblindt het verstand, maar recht op veiligheid is een mensenrecht.'

'Racisme leeft, zoveel is duidelijk'

Dirk Draulans - Voetbal maakt het mooiste, maar ook het slechtste los in mensen, ervoer bioloog en Knack-journalist Dirk Draulans.

'Kunnen we van verkrottende woningen geen sociale woningen maken?'

De (s)preekstoel van Knack.be - Renovatie van verkrotte, leegstaande panden biedt oplossingen voor het tekort aan sociale woningen voor kansarme mensen, schrijft architect Alexis Versele ( KU Leuven) van denktank Logia.

'Betekent de politieke benoeming van Mia Doornaert een kentering in het Vlaamse literatuurbeleid?'

Jonas Vanderschueren - Binnen de Vlaamse regering heeft N-VA Mia Doornaert als nieuwe voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren voorgedragen. Jonas Vanderschueren, hoofdredacteur Kluger Hans, maakt zich zorgen: 'Haar potentiële benoeming roept oncomfortabele herinneringen op aan een verleden waarin het Vlaamse letterenbeleid enkel een onderdeel was van het bredere taalbeleid.'

'De strijd tegen IS is nog lang niet voorbij'

Vrije Tribune - Extreme paramilitaire islamistische bewegingen zijn actief in diverse regio's, zegt zegt Paul Rogers, emeritus-hoogleraar aan de University of Bradford.

'Geert Bourgeois is aan de kant van de Europese federalisten gaan staan'

Gerolf Annemans (Vlaams Belang) - Een 'onverholen liefdesverklaring aan het adres van de Europese Unie', noemt Gerolf Annemans de 11 julitoespraak van Geert Bourgeois. Hij vreest dat Vlaanderen aleen maar meer bevoegdheden aan Europa zal verliezen.

'Het is tijd om anders om te gaan met ons voedsel'

Dirk Holemans - Dirk Holemans ziet in onze supermarkten een overaanbod aan onduurzame kant-en-klare koelkastproducten op maat voor de immer drukke Belg. 'Er is een hoge nood aan een stedelijk voedselsysteem dat straten vol energieverslindende frigo's vervangt door handige en verse korte-keten-initiatieven.'

'Wat Europese musea van de Amerikaanse kunnen leren'

Ludo Bekkers - Het op mecenaat gerichte, privaat georganiseerde, het algemeen belang dienende Amerikaanse cultuurlandschap is niet gelinkt aan een van staatswege vastgelegde leidraad. Daar kan Europa nog wat van leren, vindt Ludo Bekkers.

'Dierenactivisten moeten opletten wanneer ze van slachters slachtoffers maken'

Tobias Leenaert - Tobias Leenaert, oprichter van de vzw Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA), laat zijn licht schijnen over de actie van tientallen activisten vorige week bij het slachthuis in Tielt waarbij een varken tijdelijk werd bevrijd. 'De kunst van effectief actievoeren is die dingen doen die op dat moment in de tijd een positieve impact zullen hebben.'

'Schaf de meest onzinnige belastingen af en voer die CO2-taks in'

Bert Bultinck - Uit een rapport van Climate Action Network (CAN) blijkt dat onze uitstoot in België nog altijd aan het stijgen is. 'Het klimaatbeleid gaat schrikbarend de verkeerde kant op', meent Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck.

'Het Vlaamse onderwijs behoudt en versterkt de sociale ongelijkheid'

Sara De Mulder - Leerplichtverlaging is niet aan de orde, zegt Sara De Mulder van denktank Liberales. 'Ouderschapsondersteuning wel. In welke taal dat dan precies gebeurt, is op termijn volkomen irrelevant.'

'Erkenning van doodgeboren kind: smakeloze politieke speelbal'

Marleen Vertommen - 'Levenloos geboren kinderen worden met het nieuwe akkoord van de regering nog steeds gediscrimineerd', schrijft Marleen Vertommen van de vzw Met Lege Handen. 'Wie ooit een prachtig maar overleden kindje in de armen heeft gedragen zou nooit zo sollen met de waarheid.'

'Het is hoog tijd dichter Paul Snoek weer aandacht te schenken'

Yves T'Sjoen - Paul Snoek: provocateur, cascadeur in de poëzie, zelfingenomen dubbelkunstenaar. Zijn meest prestigieuze literaire erkenning dateert intussen van een halve eeuw geleden. Hoog tijd, volgens Yves T'Sjoen, om Snoek weer aandacht te schenken.

'Voor heel wat mensen is een vakantie niet vanzelfsprekend'

De (s)preekstoel van Knack.be - 'Het is mooi dat we als vrijwilligers mensen voor wie reizen geen vanzelfsprekendheid is, toch een vakantie kunnen aanbieden.' Aldus Frans Ieven van de Belgische christelijk geïnspireerde denktank Logia over hoe hij zijn vakantie doorbrengt.

'Europa en de NAVO is geen perfect huwelijk meer'

Dirk Van der Maelen (SP.A) - Europa moet haar eigen militaire doelen nastreven, niet die van de VS. Het is daarom tijd de relatie in NAVO-verband te herzien, schrijft sp.a-kamerlid Dirk Van der Maelen. 'Geen huwelijk, maar een LAT-relatie. We doen enkel nog samen wat we samen willen doen.'

'Abortus uit de strafwet halen is een aanslag op de gewetensvrijheid van de arts'

Vrije Tribune - Sociaal werker, filosoof en godsdienstwetenschapper Jonathan Lambaerts over het akkoord van de meerderheidspartijen om abortus uit het strafwetboek te halen: 'Er is weer een volgende stap gezet in het normaliseringsproces van deze moreel beladen ingreep.'

'Jongeren met migratieachtergrond zijn vaker slachtoffer, dader en getuige van pestsituaties'

Jop Van der Auwera - 'Jongeren met een migratieachtergrond vormen een risicogroep voor pesten.' Dat schrijft doctoraatstudent Jop Van der Auwera (KU Leuven) in zijn nieuwe boek 'Pestgedrag, etniciteit en de rol van diversiteit'. Hij peilde bij 1800 leerlingen uit het Vlaams en Brussels secundair onderwijs naar hun ervaringen met pesten. Voor Knack vat hij zijn voornaamste bevindingen samen.

'Blind vertrouwen op het Internationaal Strafhof helpt niet in de strijd tegen straffeloosheid'

Valérie Arnould - Dr. Valerie Arnould, Senior Research Fellow bij het Egmont Instituut, na de vrijspraak van voormalig Congolees vicepresident Jean-Pierre Bemba: 'Het wordt hoog tijd dat we de naïeve fictie loslaten dat alleen het Internationaal Strafhof een gepast en superieur antwoord biedt aan grove misdaden.'

'Iran is meer dan het nucleaire akkoord'

Jane Buchanan - Jane Buchanan van Human Rights Watch kruipt in haar pen nadat de organisatie achttien maanden lang mensen met een handicap hebben geïnterviewd in Iran: 'Vandaag is een uitgelezen moment om de Iraanse overheid te wijzen op haar verantwoordelijkheid inzake de naleving van de mensenrechten.'

'Groene vliegtuigreizen zijn een illusie'

Dirk Holemans - 'De plannen van de luchtvaartsector zijn even geloofwaardig als die van de software van Volkswagen in de autosector.' Aldus Dirk Holemans van ecologische denktank Oikos.

'Mag een persfotograaf ook eens sentimenteel zijn?'

Ludo Bekkers - In het Belgisch fotolandschap is Michiel Hendryckx niet zozeer een buitenbeentje dan wel een haast klassiek gedreven en bedreven kunstenaar die los staat van tendensen of modeverschijnselen, schrijft Ludo Bekkers.

'Hadden we maar naar de groene jongens geluisterd'

Karel Michiels - Journalist en auteur Karel Michiels over onder andere de 'barsten in de plastic bubbel': 'We moeten minder belang hechten aan bezit en economie als de belangrijkste graadmeters van onze welvaart. Dat is wellicht wat conservatief rechts nog het meeste dwarszit. Er is geen alternatief, heet het daar. Toch wel, en het heeft een groene kleur.'

'De premier maakt van ons land een speelbal van Alibaba'

Grete Remen (N-VA) - Politiek gewin is voor Charles Michel blijkbaar een geldig excuus om de detailhandel in ons land op te offeren, schrijft Grete Remen van N-VA.

'Een waarschuwing voor de gekleurde voetbalheld'

Yousra Benfquih - Mensenrechtenjuriste, onderzoekster en schrijfster Yousra Benfquih over onze 'gekleurde voetbalhelden': 'Met precies dezelfde intensiteit waarmee hij gevierd wordt bij winst, wordt hij genadeloos geveld als hij teleurstelt.'

'Dit is waarom we in de naam van de wetenschap een ongerept stuk regenwoud betreden hebben'

Simon Willcock & Phil Platts - Boven op de krater van een torenhoge vulkaan in Mozambique heeft een team wetenschappers een eeuwenoud ongerept stuk regenwoud voor het eerst betreden. Mede-expediteurs Simon Willcock en Phil Platts argumenteren waarom het belangrijk is om ook in dit stuk ongerepte natuur een menselijke voetafdruk na te laten.

'Abortus is geen misdrijf maar een medische handeling'

Maartje De Vries (PVDA) - 'Een invloedrijk land als België kan een duidelijk signaal geven voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen,' schrijft Maartje De Vries (PVDA) over een voorstel om abortus uit het strafrecht te halen.

'Ruim het veld voor minder vakbondsgeweld'

Vrije Tribune - Wat je als vrij burger niet mag, mag je als vakbond in het kader van een staking ook niet, schrijft denktank Liberales.

'De misleidende studie-ijver van het Antwerpse stadsbestuur'

Marc Swyngedouw - 'Het lijkt erop dat ook het Antwerps stadsbestuur het 'post-truth' tijdperk in de politiek omarmd heeft', schrijft Marc Swyngedouw. 'Onderzoek dient er niet om licht in de duisternis te brengen, maar om bedenkelijke uitspraken recht te praten of reeds beslist beleid door te drukken.'

'Als derden ons werk kosteloos mogen blijven gebruiken, komt de toekomst van de pers in gevaar'

Vrije Tribune - Een groep Europese uitgevers - waaronder de uitgevers achter La Libre, Le Soir, De Tijd en L'Echo - richt zich tot het Europees Parlement: 'Met grote bezorgdheid zien we hoe onze inhoud gebruikt wordt door grote platformen zoals zoekmachines en nieuwsaggregators, zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat.' Volgens de uitgevers gaat het om een 'existentiële dreiging voor de sector'.

'Waarom straft de overheid zij die duurzaam vermageren?'

Chris Goossens - Wie duurzaam vermagert met een dieet, wordt gestraft omdat de gemeenschap de kosten niet terugbetaalt, schrijft sportarts Chris Goossens. De overheid betaalt echter wel chirurgie, de gemakkelijkste oplossing om te vermageren, en ook nog eens de figuurcorrectie achteraf.

Hoogbegaafde kinderen: 'Ons onderwijs focust te veel op de intelligentie van mijn kinderen'

Vrije Tribune - De achtjarige en hoogbegaafde Laurent Simons behaalde onlangs zijn diploma middelbaar onderwijs na amper anderhalf jaar. Experts wijzen op het belang van meer flexibiliteit in ons onderwijs. Knack laat Karolien*, moeder van twee (zeer verschillende) hoogbegaafde kinderen, aan het woord: 'Het is niet omdat je kind de aanleg heeft om goed te studeren, dat het dat daarom ook moet doen.'

'Weg met de mythe van de werkonwillige werkloze'

Sacha Dierckx - De arbeidsdeal waar de regering-Michel aan timmert, is gebaseerd op een reeks foute veronderstellingen, schrijft Sacha Dierckx van denktank Minerva. 'Niet iedereen die wil werken, kan werken.'

'Vrede tussen Eritrea en Ethiopië is cruciaal voor de Hoorn van Afrika'

Yohannes Gedamu - Niemand zag het aankomen, maar plots is er eindelijk een duurzaam vredesakkoord mogelijk tussen Ethiopië en zijn aloude vijand Eritrea, schrijft Yohannes Gedamu, hoogleraar Politieke Wetenschappen aan het Georgia Gwinnet College. En dat is belangrijk voor het hele continent en zeker voor de Hoorn van Afrika.

'Het eindrapport van Crevits: een dikke buis'

Marc Vandepitte (PVDA) - 'Je kent hem allemaal, de sympathieke, populaire leerkracht, graag gezien door zijn collega's, maar die er niets van bakt in de klas. Dat is zowat perfect van toepassing op de prestaties van minister Crevits', schrijft leerkracht Marc Vandepitte.

'We leven in een tijd waarin mensen worstelen met de zin van hun leven'

Klaas Nollet - Spirituele begeleiding van zieken en nabestaanden is een belangrijk maar vaak vergeten aspect van zorg, meent Klaas Nollet, pastor bij de Broeders van Liefde in O.C. Sint-Idesbald te Roeselare en O.C. Sint-Jan de Deo in Handzame. 'Is het ultieme doel van de zorg niet om mensen te helen, ondanks het leven of de dood?'

'Het Europees migratieakkoord is een enorme gemiste kans'

Charlotte Vandycke - Deze nacht bereikten de Europese lidstaten een akkoord over de aanpak van migratie. 'De Unie en haar lidstaten maken alvast geen goede beurt', schrijft Charlotte Vandycke van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

'Het stakingsrecht is heilig, maar de staking bij NMBS begrijpen wij niet meer'

Sammy Mahdi & Karl Lauwers - Sammy Mahdi, voorzitter JONGCD&V, en Karl Lauwers, voorzitter Klimaat JONGCD&V, kruipen in hun pen naar aanleiding van de 48 urenstaking bij het spoor: 'Wij roepen het jong en/of gemotiveerd treinpersoneel op om het heft zelf in handen te nemen in de vakbondsorganisaties.'

'Stadsbomen zijn van belang voor ons allemaal'

Mathias Disney - De meeste mensen denken niet aan Londen als een bos. Toch zijn er in de stad meer bomen dan mensen. En nu blijkt dat sommige delen van die stadsjungle evenveel CO2 per hectare opnemen als tropische regenwouden, schrijft Mathias Disney, onderzoeker aan het University College London.

'We hebben in ons onderwijs nood aan meer flexibiliteit om intellectueel talent te ontwikkelen'

Vrije Tribune - Professoren Kathleen Venderickx en Tessa Kieboom beklemtonen de nood aan flexibiliteit in ons onderwijs naar aanleiding van de achtjarige Laurent Simons die zijn diploma van het middelbare onderwijs behaalde op amper anderhalf jaar. 'Vandaag hebben nog te weinig middelbare scholen de durf om met hoogbegaafde kinderen aan de slag te gaan.'

'België moet dringend werk maken van een ambitieuze ivoorwet'

Vrije Tribune - Kamerleden Rita Gantois en Werner Janssen van N-VA pleiten voor een strenger wetgeving rond de handel in ivoor. 'België hinkt achterop. Het wettelijk kader is verouderd.'

Migratiecrisis: 'Waar zitten de Afrikaanse leiders?'

Omar Ba - Afgelopen weekend vond een informele Europese top plaats en hadden de regeringsleiders van de Europese Unie het over de uitdagingen waar immigratie hen voor stelt. Eind deze week gaat de discussie verder. Omar Ba vraagt zich af waar de Afrikaanse leiders zijn: 'Ze zijn noch uitgenodigd, noch verontwaardigd.'

'Ik kan de uitvluchten van onze politici niet meer aanhoren'

Ann Peuteman - Hoe kunnen wij van onze politici verwachten dat ze écht iets veranderen? Ze kunnen toch niet toveren? 'Nochtans schreeuwt de Wetstraat meer dan ooit om leerling-tovenaars', schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman. 'Mensen die rotsvast geloven in hun eigen kunnen én in de maakbaarheid van de samenleving.'

Na de zege van Erdogan: 'Het ergste moet nog komen'

Dirk Rochtus - 'De uitdagingen die op Turkije afkomen, zijn niet te onderschatten. Mocht Erdogan ze kunnen bolwerken, dan is hij voorwaar de "Süperdogan", zoals een Turkse krant hem nu al bestempelt.' Aldus Turkije-kenner Dirk Rochtus (KU Leuven).

'Willen we als Belgen werkelijk blijven rijden op voedsel tot 2030?'

Vrije Tribune - 11.11.11, Bond Beter Leefmilieu, FIAN Belgium, Oxfam-wereldwinkels en Oxfam-solidariteit vinden dat het vandaag aan België is 'om zijn verantwoordelijkheid te nemen en vanaf 2020 geen gebruik meer te maken van de "eerste generatie" biobrandstoffen'.

'Dierentuinbezoeker, kijk naar jezelf'

Eva Meijer - Dierenrechtenfilosofe Eva Meijer over Rani en de waarde van het leven van een leeuw.

'Als het stormt in Istanbul, waait het van Gent tot Genk'

Jean-Marie Dedecker (LDD) - 'Als men Erdogan de wacht zou aanzeggen als lid van de NAVO zou er wel een einde komen aan zijn criminele activiteiten', schrijft Jean-Marie Dedecker naar aanleiding van de verkiezingen in Turkije.