Vrije Tribune
Vrije Tribune
Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers
Opinie

16/02/13 om 10:22 - Bijgewerkt om 10:22

Op weg naar de Groot-Vlaamse Alliantie

De Groot-Vlaamse Alliantie zal moeten bestaan uit de N-VA, maar ook uit Vlaams Belang, LDD en overlopers van CD&V en Open VLD.

Je moet het hen nageven: Bart De Wever en de N-VA slagen erin om het nieuws te beheersen. Dat deden ze al vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober vorig jaar en dat zullen ze tot aan de verkiezingen van 25 mei 2014 proberen te blijven doen.

Neem alleen al de jongste twee weken: eerst was er de Antwerpse fantoomdiscussie over de "loketjanet", daarna de abrupte verhoging van het inschrijvingsgeld voor "vreemdelingen van 17 naar 250 euro, ook al in A, nu de beschuldiging van schriftvervalsing, belangvermenging en misbruik van vennootschapsgoederen door het ACW.

Uiteraard verdient dit dossier het om tot op het bot uitgespit te worden. Of daar een parlementaire onderzoekscommissie bij hoort - doorgaans een steriele praatbarak - betwijfel ik, maar het gerecht moet dit met veel aandacht en in alle onafhankelijkheid bestuderen.

Toch blijft het uitermate vreemd dat de N-VA met dit dossier niet zelf naar de rechter is gestapt, of dat het niet eerst een poging heeft gewaagd om dit aan te kaarten en te bespreken met andere partijen. Neen, de Nieuw-Vlaamse Alliantie koos meteen voor een frontale aanval. Dat lijkt op het eerste gezicht vreemd, maar is het niet.

Het past perfect binnen de strategie van de partij om zich enerzijds op te werpen als betrouwbaar moreel kompas van Vlaanderen en anderzijds alle anderen in de hoek van de onbetrouwbaren te duwen. Het uiteindelijke doel: een grote rechtse formatie op de been brengen in heel Vlaanderen.

N-VA mikt op het ontstaan, al dan niet spontaan, van een G-VA: een Groot-Vlaamse Alliantie. De tijd is er rijp voor: conservatief is geen scheldwoord meer, een hardere aanpak van criminaliteit wordt toegejuicht, de roep van werkgevers om een ondernemersvriendelijk klimaat te creëren wordt au sérieux genomen, de wapperende Vlaamse vlag wordt niet meer als een belegen symbool gezien, een onafhankelijk Vlaanderen voorop stellen klinkt niet langer als vloeken in de kerk, ook al blijkt het niet de allereerste wens te zijn van de doorsnee N-VA-kiezer.

Al wat BDW moet doen is a) bij de verkiezingen van 25 mei 2014 de peilingen waarmaken of zelfs nog beter doen dan verwacht, en b) een discours aanhouden dat gebaseerd blijft op een werkgeversvriendelijke economie en het culpabiliseren van syndicaten en Walen. Dat zal het schisma tussen links en rechts nog vergroten in dit land, in een tijd dat rechts de wind in de zeilen heeft. Tel uit je winst!

De G-VA moet dan gaan bestaan uit de N-VA, dat spreekt voor zich, maar ook uit Vlaams Belang, LDD en individuele overlopers van CD&V en Open VLD.

Vlaams Belang zal in 2014 zeker nog apart opkomen, maar als de neergang wordt bevestigd - en zeker wanneer het verlies aan stemmen opnieuw winst oplevert voor die andere naar onafhankelijkheid strevende Vlaamse partij - kan Gerolf Annemans de volgende stap zetten: ophouden als aparte partij en opgaan in de N-VA. De aanzet daartoe gaf hij al in het ideologische interview in De Standaard. Vlaams Belang wil een respectabele Vlaamse partij worden, die het 70-puntenplan heeft afgezworen en komaf wil maken met het bokshandschoen-verleden. Daardoor maakt ze zichzelf de facto overbodig, want er is al zo'n respectabele Vlaamse partij, die het bovendien bijzonder goed doet. Filip Dewinter en Annemans zelf kunnen zich nog één keer laten verkiezen, en mogen dan bij wijze van afscheid nog vijf jaar uitbollen in respectievelijk het federale en het Vlaamse parlement.

Of LDD aparte lijsten zal indienen over vijftien maanden is nog maar de vraag. De slabakkende club van Jean-Marie Dedecker stelt electoraal nauwelijks nog wat voor. Het zou een mooie exit voor Dedecker zijn om zich bij Bart De Wever te voegen. Eén lelijke vlek uit het verleden moet dan wel worden opgeboend: de vorige poging van BDW om Dedecker in, toen nog, het kartel CD&V/N-VA op te nemen, werd afgeblokt door de christendemocraten en zorgde ook voor een persoonlijke frictie tussen de twee mannen, omwille van een gebroken woord.

Bij de CD&V lopen ook nog wat mensen rond die het kartel altijd genegen zijn geweest en die het brutaal stopzetten van die samenwerking blijven betreuren. Als ze de peilingen bekijken en zien dat de vroegere kartelpartner momenteel dubbel zo groot is geworden als de eigen club, dan is het wel bijzonder aanlokkelijk om de overstap te wagen. Zeker als je het politieke hart rechts draagt en de aanhankelijkheid van de eigen partij met de, al dan niet corrupte, christelijke vakbeweging een doorn in het oog vindt.

Tenslotte zijn er ongetwijfeld donkerblauwe liberalen die de anti-nationalistische uitspraken en geschriften van de oude krokodillen van de Open VLD beu zijn. Bovendien voelen liberale werkgevers zich tegenwoordig eerder thuis bij Bart De Wever en N-VA, dan bij Rutten & co. Wie weet geldt dat weldra ook voor een aantal liberale politici.

Nogmaals: het is maar een theorie, maar als je d'r goed en wel over nadenkt is het niet eens zo gek. Meer nog: het ligt voor de hand. Het verzamelen van de politieke krachten langs de rechterzijde zal het verdeelde links en het krimpende centrum nog meer teisteren. De politieke strateeg in Bart De Wever heeft dat goed gezien.

Frank Van Laeken is een onafhankelijk publicist. In het verleden was hij o.m. hoofdredacteur op de VRT-sportredactie, TV Oost en Sporting Telenet. Nu houdt hij een blog bij.

Onze partners