Johan Van Overtveldt (N-VA)
Johan Van Overtveldt (N-VA)
Voormalig hoofdredacteur Trends en Knack, nu minister van Financiën
Opinie

29/03/12 om 08:38 - Bijgewerkt om 08:38

Onkelinx subsidieert dokters: te hoge loonkosten opnieuw bewezen

Huisartsen kunnen tot 6047 euro per jaar krijgen om een bediende aan te werven en tot 3747 euro per jaar voor de inschakeling van een telefonisch secretariaat.

Onkelinx subsidieert dokters: te hoge loonkosten opnieuw bewezen

© Belga

Laurette Onkelinx, vicepremier voor de PS en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, trekt 22 miljoen euro uit om dokters te helpen bij de aanwerving van assistentie. Huisartsen kunnen tot 6047 euro per jaar krijgen om een bediende aan te werven en tot 3747 euro per jaar voor de inschakeling van een telefonisch secretariaat. De bedoeling is het beroep van huisarts aantrekkelijker te maken via werkverlichting.

Dit initiatief valt op omdat het ten gronde eens te meer aangeeft dat België met een ernstig probleem zit op het vlak van de loonkosten. Huisartsen die kreunen onder de werkdruk kijken spontaan uit naar versterking, zoals trouwens iedereen die in een dergelijke situatie terecht komt. De huisartsen moeten in de grote meerderheid der gevallen echter vaststellen dat ze die hulp eigenlijk niet kunnen betalen omwille van de te hoge loonkosten. Gewoon te duur in functie van de inkomsten die huisartsen kunnen noteren.

Dit nieuwe initiatief van Laurette Onkelinx bewijst dus nogmaals wat iedereen die deze zaken van nabij volgt nu al jaren weet: de loonkosten (niet de netto-lonen!) zijn veel te hoog in België. Zeker een partij als de PS gedraagt zich hieromtrent fundamenteel oneerlijk. PS-mandatarissen als Laurette Onkelinx ontkennen voortdurend dat er een probleem van te hoge loonkosten is en gaan zo ongeveer door het lint als er gesuggereerd wordt dat we iets aan ons systeem van automatische loonindexering moeten doen. Tegelijk nemen ze initiatieven zoals het nieuwste van Onkelinx naar de huisartsen toe die net bewijzen dat er inderdaad een stevig probleem inzake loonkosten is.

Niet onbelangrijk in deze discussies is natuurlijk het rauwe politieke gegeven. Onkelinx profileert zich met deze subsidie ten aanzien van een welbepaalde groep die haar allicht zal gedenken bij de volgende stembusgang. Zet Onkelinx zich in voor een globaal beleid om de loonkosten in ons land naar beneden te halen, dan zal dat veel minder direct aanwijsbare electorale voordelen voor haar opleveren. En zo blijven we dus maar rondjes draaien, rond de hete brij van de te hoge loonkosten.

Onze partners