26/10/12 om 12:12 - Bijgewerkt om 12:12

Onkelinx gebruikt massaontslagen Ford Genk als excuus om minder te besparen

De dramatische sluiting van Ford Genk bezorgt de PS van Di Rupo en Onkelinx nu het perfecte excuus om die pijnlijke begrotingsoefening af te zwakken.

Onkelinx gebruikt massaontslagen Ford Genk als excuus om minder te besparen

© Belga

Het zat er al even aan te komen maar PS-vicepremier Laurette Onkelinx grijpt de kans nu met beide handen. De vloedgolf van ontslagen en bedrijfssluitingen moet de regering er toe aanzetten, aldus Onkelinx, om af te wijken van de met Europa afgesproken begrotingsdoelstellingen.

Het was al langer bekend dat de zoektocht naar 3,7 miljard euro om de begroting van volgend jaar op een deficit van 2,15% van het BBP te houden voor grote problemen ging zorgen binnen de regering Di Rupo I, zeker nu de Open VLD zich scherper lijkt te willen verzetten tegen het PS-dictaat.

De dramatische sluiting van Ford Genk bezorgt met name de PS van premier Elio Di Rupo en van Laurette Onkelinx nu het perfecte excuus om die pijnlijke begrotingsoefening af te zwakken. Politiek een heel interessante piste maar economisch en sociaal houdt het verhaal bitter weinig steek, behalve indien de grotere begrotingsmarge die men zou nemen integraal en exclusief gebruikt zou worden voor verlaging van de loonlasten.

Voor het overige kan de federale regering heel wat doen om het economische klimaat en de tewerkstelling te bevorderen zonder dat er daarvoor euros over de bank moeten rollen. Wat de tewerkstelling betreft, dienen bijvoorbeeld de mobiliteit en de flexibiliteit in de arbeidsmarkt verhoogd te worden. Inzake het algemeen economisch klimaat zou het al veel helpen als er vanuit de regering veel meer positivisme zou uitgaan naar ondernemingen en ondernemers. Ook aan contraproductieve regulering kan zonder uitgaven gesleuteld worden.

Last but not least: veel van de economische kommer en kwel vandaag heeft te maken met onzekerheid die op haar beurt veel te maken heeft met de aanslepende eurocrisis en met de toestand van de publieke financiën. Op een geloofwaardige en structurele manier (dus vooral via uitgaveninperking) deze publieke financiën verder saneren, levert een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de onzekerheid en dus aan de verbetering van het economisch klimaat.

Johan Van Overtveldt

Onze partners