OMG en LOL in Oxford English Dictionary

12/04/11 om 14:04 - Bijgewerkt om 14:04

De internetafkorting LOL wordt opgenomen in de Oxford English Dictionary. LOL staat voor 'laughing out loud', oftewel ik zit hier achter mijn computer hardop te lachen.

OMG en LOL in Oxford English Dictionary

"Oorspronkelijk en vooral gebruikt in elektronische communicatie", zo omschrijft de Oxford English Dictionary (OED) LOL. "Gebruikt om de aandacht te vestigen op een grap of humoristische verklaring. Of om vermaak te uiten."

Ook enkele andere internetafkortingen, zoals OMG (Oh my God), IMHO (In my humble opinion) en BFF komen te staan in een van de meest toonaangevende Engelstalige woordenboeken.

De afkortingen zijn verrassend oud. OMG werd voor de eerste keer terug gevonden in een brief, geschreven in 1917. De afkorting LOL gaat terug tot het jaar 1990.

Twitter

Media als Twitter hebben het gebruik van dergelijke afkortingen in de hand gewerkt. Op de sociale netwerksite mag een berichtje namelijk maar 140 tekens bevatten, dat zijn ongeveer twee korte zinnen. Veel mensen gebruiken dan afkortingen om meer te kunnen vertellen.

Een normale evolutie

Kris Daems is leerkracht Nederlands in het H. Pius-X Instituut in Antwerpen. Ze vindt het normaal dat dergelijke woorden in de OED worden opgenomen. "Als het veelgebruikte termen zijn, moeten ze volgens mij in het woordenboek verschijnen, want daar dient het nu eenmaal voor: om te verklaren wat er gezegd wordt. Taal verandert voortdurend, we moeten dat niet proberen tegen te gaan."

Dat jongeren door het internet minder taalvaardig worden en internettaal niet meer kunnen onderscheiden van Algemeen Nederlands spreekt Daems tegen. "Ik merk dat althans niet bij mijn leerlingen. Als je er duidelijk bij zegt wanneer je de opdracht geeft dat het om schrijftaal gaat, komen jongeren nog steeds terug met degelijk geschreven teksten, net zoals ze dat tien jaar geleden deden."

Tony Thorne, Engelse taalspecialist, schreef een heel woordenboek met jongerentaal. Op de website van BBC verklaart hij waarom jongeren volgens hem geen internettaal zullen gebruiken op school. Hij zegt dat afkortingen als OMG en LOL door jongeren worden aanzien als een soort geheime taal. Daarom zouden jongeren het niet gebruiken in hun communicatie naar hun leerkrachten toe. (NC)

Onze partners