Vrije Tribune
Vrije Tribune
Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers
Opinie

24/09/10 om 09:55 - Bijgewerkt om 09:55

Oei! Heeft de Warande ook een destructieve relatie!?

Laat ons het voor één keer hebben over de achterkant der dingen.

Laat ons het voor één keer hebben over de achterkant der dingen. In crisistijden telt iedereen zijn centen. Bij een tekort moeten we allemaal wat bijleggen. Zeker de culturo's: zij zijn toch maar
bezig met de kers op de taart en zij leven toch maar met het hoofd in de wolken. Maar: cultuurspreiding- en productie is een ernstige wetenschap en deze dient -als gemeenschapsopdracht-krachtig aangestuurd te worden door de politiek. Zo meent de Vlaamse regering bij monde van een zogenaamd 'groenboek' dat de culturele instellingen aangestuurd door de provincies dringend verpot dienen te worden. Met één inrichtende macht moeten die huizen ruimschoots toekomen. De Vlaamse regering zoekt immers geld en meent dit o.m. te kunnen vinden in een efficiëntere taakverdeling tussen Vlaanderen, provincies en gemeenten. Ze zoekt daarbij de gemakkelijkste weg van de geringste weerstand: o.m. via de provinciale culturele instellingen dus.

Uiteraard moet de politiek met elkaar aan de slag om tot 'alles kan beter' te komen. Maar niet zonder eerst de stem en de ervaring van de instellingen zelf te horen. Wat denken de directies en de besturen van deze instellingen zelf over deze ruilverkaveling?
Het zijn toch zij die dagdagelijks -inderdaad met overheidsgeld-de kracht van hun huizen opbouwen en laten uitstralen. Een culturele instelling leiden is een ernstig vak waar visie, durf en ondernemingszin keihard onontbeerlijk zijn.

Zeg nu zelf: eenzijdig een groenboek publiceren waarin koudweg en zonder enige raadpleging van de instellingen zwart op wit staat dat de provinciale culturele instellingen maar een nieuwe partner
moeten zoeken getuigt van weinig respect. Alleen al in de provincie Antwerpen gaat het nochtans over exclusieve instellingen zoals het Modemuseum, het Fotomuseum, het Diamant-en Zilvermuseum, de Arenbergschouwburg en ons eigen cultuurhuis de Warande met partners zoals filmfestival Open Doek, Strip Turnhout, Kunst in Zicht en Storm op Komst. De investeringen en professionele onderbouw
die de provincie in deze leverden worden door de auteurs van het groenboek schromelijk onderschat.

Twee jaar geleden beslisten stad Turnhout en Provinciebestuur Antwerpen om de logistiek van het cultuurhuis onder te brengen in een Autonoom ProvincieBedrijf en de inhoudelijke werking te stationeren onder een autonome programmavzw.

Deze laatste krijgt zijn middelen van de stad, de provincie en Vlaanderen. Een perfecte financiële taakverdeling tussen drie overheden en regio's die bovendien ook nog haarscherp de
herkomst van het publiek weerspiegelt: 65% komt uit de provincieregio, 20% uit Turnhout en 15% uit Vlaanderen of internationaal. Als 'domme' culturo's spreiden we bovendien de risico's over drie aandeelhouders. Bovendien zorgt de provincie als
sterke hoofdaandeelhouder voor een broodnodige investering in de verbetering van de infrastructuur.

Deze was immers na 38 jaar zowel ecologisch als functioneel als esthetisch aan een grondige facelift toe. Stad Turnhout had in het verleden nauwelijks de middelen om het gebouw te onderhouden laat staan te investeren in (ver)-nieuwbouw.

De vakbonden - toch gekend als koele minnaars van verzelfstandiging van overheidsinstellingen - zwaaien vol lof over de gepresteerde reconversie. Collega's cultuurcentra van de centrumsteden zien in deze oplossing ook een mogelijke uitweg voor hun problemen. Nu deze hele innovatieve omslag gerealiseerd werd moet cultuurhuis de Warande weer terug naar af? Cultuur hoort inderdaad dicht bij de mensen te staan en Stad Turnhout was in het verleden een uiterst loyale partner. Maar of
de Turnhoutse belastingbetaler opnieuw bereid is integraal op te draaien voor de regionale en landelijke uitstraling van het huis is zeer de vraag...

Hebben wij nu een destructieve relatie met de Vlaamse regering? Neen integendeel! Want sinds de nieuwe beheersstructuur en dankzij de inspanningen van de provincie Antwerpen swingt
het cultuurhuis als nooit tevoren. De regio van de stille Kempen levert aan Vlaanderen zo meer dan ooit-en dat zeggen we niet zelf-één van de meest dynamische cultuurinstellingen. Deze
constructieve bijdrage verkwanselen wil toch geen
enkele minister-president of cultuurminister op zijn geweten hebben... Constructiever kunnen we immers niet zijn.

Staf Pelckmans Directeur en huisbewaarder

Onze partners