Johan Van Overtveldt (N-VA)
Johan Van Overtveldt (N-VA)
Voormalig hoofdredacteur Trends en Knack, nu minister van Financiën
Opinie

25/11/11 om 07:16 - Bijgewerkt om 07:15

Nieuw probleem voor Di Rupo: 'diepe recessie in eurozone'

De eurozone verzeilt in een diepe recessie. Dat blijkt uit een prognose in een intern document van de Amerikaanse Federal Reserve Bank die Johan Van Overtveldt, hoofdredacteur van Knack en Trends kon inkijken in New York.

Nieuw probleem voor Di Rupo: 'diepe recessie in eurozone'

© Reuters

Van Johan Van Overtveldt in New York

Inzage in een interne nota van een regionale afdeling van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve Bank (Fed), geeft aan dat de eurozone volgend jaar in een diepe recessie dreigt te verzeilen. De krimp van de economie zou oplopen tot 2% voor het geheel van de eurozone. De IMF-prognoses van september jl. gingen nog uit van een groei van 1,1% voor de eurozone en 1,5% voor België. Dat die cijfers veel te rooskleurig waren, bleek ook reeds toen enkele weken terug zakenbank JP Morgan zijn verwachtingen bijstelde tot - 0,6% voor de eurozone en -0,4% voor België. De bollebozen van JP Morgan hebben een uitstekende reputatie als voorspellers.

Dat alles er op wijst dat het met de conjunctuur van kwaad naar erger gaat in de eurozone neemt niet weg dat de - 2% die nu blijkt uit de Fed-nota toch wel erg hard aankomt. De diepe val binnen de eurozone is des te opmerkelijker daar de prognoses voor de rest van de wereld niet echt zwaar bijgesteld worden. Het IMF stelde in september voorop dat in 2012 de VS met 1,8% zou groeien, Japan met 2,3%, China en India elk in de vork 7 à 8% en Brazilië met 3,5%. JP Morgan en de Fed laten deze prognoses nagenoeg aangeroerd, wat behoorlijk verwonderlijk is daar de eurozone toch een heel belangrijk onderdeel van de wereldeconomie uitmaakt.

De Fed-nota geeft geen apart cijfer voor België maar het is uitgesloten dat ons land niet stevig negatief zou gaan bij een krimp van de gehele eurozone met 2%. De onderhandelaars voor een nieuwe regering gingen nog uit van een lichte groei van de economie (0,8%). Wordt de Fed-prognose bewaarheid dan moet minstens 5 miljard extra gesaneerd worden om uit te komen waar men nu met een inspanning van 11 à 12 miljard denkt uit te komen. Is het overdreven te stellen dat dit de onderhandelingen nog een beetje meer zou bemoeilijken?

De krimp die er voor het geheel van de eurozone hoe dan ook zit aan te komen, geeft aanleiding tot twee fundamentele bedenkingen. Ten eerste, de specifieke terugval van de euro-economie benadrukt een onaangename realiteit, nl. dat de crisis in de eurozone nu diepgaand negatief begint in te werken op welvaart, inkomen en jobs, en dit niet enkel in de zwaar door de crisis getroffen landen als Griekenland en consoorten. De rest van de wereld boert redelijk, wij gaan tegen versneld tempo de dieperik in. De vraag naar de kostprijs van het in stand houden van de eurozone op de manier zoals we daar nu druk mee bezig zijn, gaat zich de komende periode versneld én verscherpt stellen.

Ten tweede, naar de Belgische formatie-onderhandelingen toe zou de aanrukkende krimp er moeten toe aanzetten om alle prioriteit te geven aan de structurele maatregelen nodig om het weerstandsvermogen en het groeipotentieel van de economie op te vijzelen. De onderhandelaars moeten stoppen met mierenneuken over tientalle kleine bedragen maar eindelijk eens het vizier op de grote prioriteiten richten (cfr. ons negen puntenprogramma). Het échte drama van België is dat er over die structurele maatregelen die zich opdringen zo mogelijk nog minder eensgezindheid te bereiken valt dan over het kleine gehakketak van de voorbije weken.

Onze partners