Rik Van Cauwelaert
Rik Van Cauwelaert
Rik Van Cauwelaert is directeur van Knack.
Opinie

30/03/11 om 11:08 - Bijgewerkt om 11:08

"Milow heeft gelijk met kritiek op De Wever"

Milow heeft gelijk als hij zegt dat Bart De Wever nog niets heeft verwezenlijkt, maar is het vaak niet beter dat een politicus niets doet, vraagt Rik Van Cauwelaert zich af.

"Milow heeft gelijk met kritiek op De Wever"

Er is weer veel turbulentie in de blogosfeer en in twitterville. Oorzaak is een uitspraak van zanger Milow, bij de burgerlijke stand bekend als Jonathan Vandenbroeck. Zijn nieuwste album, North & South is (deels) opgetrokken rond de politieke blokkering die België teistert. En dat is niet verwonderlijk want, zo zingt Milow, 'my kingdom, it's encoded in my DNA.' Voilà.

In een recent gesprek met de krant De Standaard liet Milow, die in Leuven 'enige tijd' politiek studeerde, zich scherp uit over Bart De Wever en diens N-VA. Niet alleen is Milow straf voor België, hij vindt ook dat Bart De Wever nog niets heeft verwezenlijkt. En dat laatste laten N-VA'ers zich niet zeggen.

Een van de eerste om terug te schieten was Siegfried Bracke. Die vond dat Milow gewoon aandacht zocht voor zijn nieuwste album en dan maar tegen de kar van De Wever reed. 'Altijd prijs, als je dat doet', twitterde Bracke.

SPA'er Jan Roegiers oordeelde dan weer dat ook een zanger een politieke mening mag uiten.

Het komt wel vaker voor dat artiesten tegen de politieke stroom in roeien. In dit geval kan Milow perfect worden vergeleken met Prudens Van Duyse, de bard van Dendermonde.

Van Duyse verzette zich in 1830 tegen de splitsing van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Heel consequent trok de gevierde dichter van De wederkomst der koeijen na de Septemberrevolutie de grens over, naar Nederland. Wat hem niet belette later naar Vlaanderen terug te keren en hier het genootschap De tael is gansch het volk op te richten.

Blijft dan Milows belangrijkste vaststelling: 'Bart de Wever heeft nog niets verwezenlijkt.' Dat is een interessant punt dat Milow daar maakt. Omdat zich meteen de vraag opwerpt: moet een politicus iets verwezenlijken? Is het vaak niet beter dat de politicus niets doet?

Enkele maanden geleden citeerde columnist Marc Vanfraechem hier op Knack.be de 18de-eeuwse Ferdinando Galiani die iets heel behartenswaardigs schreef: 'Niet zelden is nietsdoen, behalve zeer verdienstelijk en nuttig, ook een heel zware opgave en een stuk lastiger om uit te voeren dan het zou lijken.'

Dichter bij ons herinnert iedereen zich een uitspraak van Herman Van Rompuy, toen nog premier van een nietsdoende regering. Toen enkele SPA'ers hem tot daden aanspoorden, antwoordde Van Rompuy heel gevat: 'Er wordt mij gezegd: u doet niets. Maar onheil voorkomen is een deugd.'

In die zin is de opmerking van Milow zeer pertinent. Bart De Wever heeft inderdaad nog niets verwezenlijkt, maar heeft daardoor al veel onheil voorkomen. En dat laatste wordt door Milow bevestigd. Want wanneer de interviewer hem voorlegt dat wij onze Franstalige landgenoten amper nog kennen en dat dit bezwaarlijk een basis kan zijn om samen te leven, repliceert Milow heel krachtig: 'Dat is het gevolg van decennia compromissen sluiten.' Kortom: het is allemaal de schuld van generaties Belgische politici die meenden iets te moeten verwezenlijken.

Milow heeft gelijk.

Onze partners