Rik Torfs: 'Academische vrijheid betekent recht hebben om te vergissen'

31/07/13 om 19:19 - Bijgewerkt om 19:19

Als nieuwe rector van de KU Leuven pleit Rik Torfs voor een grotere deelname aan het maatschappelijk debat.

Rik Torfs: 'Academische vrijheid betekent recht hebben om te vergissen'

© Image Globe

Op 1 augustus begint Rik Torfs aan zijn taak als rector van de KU Leuven. De komende vier jaar wil hij prioritair werk maken van meer openbaarheid van bestuur om alle leden meer te betrekken bij de besluitvorming. Tegelijk pleit hij ook voor een grotere deelname aan het maatschappelijk debat, zegt hij aan Belga.

"Als universiteit moeten wij door het voeren van een transparant en openbaar bestuur een voorbeeld zijn voor de rest van de samenleving. Om de interne discussies en beleidsparticipatie te stimuleren mogen beleidsstructuren niet te zwaar zijn en moet er ook meer openheid geboden worden over beleidsdocumenten betreffende zaken die iedereen aanbelangt evenals over de wijze waarop beslissingen genomen worden", aldus Torfs.

Ook extern wil Torfs dat de universiteit en haar leden meer participeren aan actuele, maatschappelijke discussies over de toekomst van mens en samenleving. "Academische vrijheid betekent dat je af en toe het recht hebt om je te vergissen. Je moet vanzelfsprekend zorgvuldig blijven, maar dit mag niet leiden tot faalangst. De metafora over maatschappelijke kwesties die de KU Leuven de voorbije jaren organiseerde waren inhoudelijk steeds zeer goed, maar moeten met hun standpunten nog meer naar buiten treden."

Kritisch denken van studenten stimuleren

Torfs wil ook meer aandacht voor onderwijs, want de onderwijstaak is onlosmakelijk verbonden met de universiteit. Hij pleit hierbij onder meer voor een vernieuwende, inhoudelijke visie op onderwijs, hoe die bijvoorbeeld het kritisch denken van studenten kan stimuleren. "Daarnaast moet het onderwijsitem opnieuw een grotere rol toebedeeld krijgen in het persoonlijk dossier van professoren", stelt hij.

Wat de uitbouw van de Associatie KU Leuven betreft, stelt Torfs dat er geen kwalitatieve toegevingen mogen gedaan worden rond onderwijs en steeds duidelijk moet zijn waar het diploma gehaald werd. Op vlak van onderzoek wil hij dat er in het individueel beoordelingsdossiers meer aandacht uitgaat naar de kwalitatieve aspecten van publicaties.

Publicatiedrift vergroot plagiaat

Torfs verwijst hierbij naar het feit dat de actuele publicatiedrift het risico op plagiaat vergroot. "Hiervoor moeten we in gesprek treden met andere universiteiten en overheden omdat er ook financieringscriteria aan gekoppeld zijn. Wat de groeiende onderzoekssamenwerking tussen de KU Leuven en het bedrijfsleven betreft, stelt Torfs dat de universiteit steeds moet blijven waken over haar onafhankelijkheid, maar dat ook bedrijven zich steeds meer bewust zijn van het feit dat ook zij hier alle belang bij hebben. (Belga/AVE)

Lees meer over:

Onze partners