Mens van het Jaar Eva Hambach: Vrijwilligers houden boel draaiend

14/12/10 om 14:17 - Bijgewerkt om 14:17

Om alle vrijwilligers te eren, verkoos Knack Eva Hambach van het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk tot Mens van het Jaar 2010.

Mens van het Jaar Eva Hambach: Vrijwilligers houden boel draaiend

© Filip Van Roe

Duizenden vrijwilligers zorgen ervoor dat het sociale, culturele en sportieve leven in Vlaanderen gesmeerd loopt. Zeker nu de politieke overheid meer en meer verstek laat gaan. Ze werken meestal anoniem, en altijd gratis en voor niets. En dat in een tijd dat winst en bonussen ontzettend belangrijk zijn geworden. Om al die vrijwilligers te eren, verkoos Knack Eva Hambach van het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk tot Mens van het Jaar 2010.

Ze bezoeken bejaarden in een rusthuis, scheppen soep op voor daklozen, staan achter de toog van de voetbalkantine of organiseren een kerstmarkt op school.

Overal in Vlaanderen offeren mensen hun vaak schaarse vrije tijd op om zich onbezoldigd in te zetten voor de een of andere organisatie. Dankzij hen worden er diensten opgezet die anders amper zouden kunnen functioneren.

Zeker nu de overheid krap bij kas zit en haar verantwoordelijkheid op verschillende domeinen van zich afschuift, spelen vrijwilligers een niet te onderschatten rol in de samenleving.

'Soms lijkt het zelfs alsof de overheid sommige initiatieven bewust laat liggen tot de behoefte zo groot wordt dat vrijwilligers het gaan organiseren', zegt Eva Hambach, directeur van het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk en voorzitster van het Europees Centrum Vrijwilligerswerk.

Knack: Vorig jaar nog riep premier Yves Leterme (CD&V) de bevolking op om zelf asielzoekers in huis te nemen.

Eva Hambach: Ja, de overheid probeert soms vrijwilligers warm te maken als ze een bepaald probleem zelf niet kan oplossen of er geen geld voor over heeft. Maar dat kan natuurlijk de bedoeling niet zijn. Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt (Open VLD) zocht bijvoorbeeld vrijwilligers om de stembureaus te bemannen bij de verkiezingen. Niet erg correct, hè. En dezer dagen wordt er veel gepraat over zogenaamde buurtbemiddelaars: mensen die in hun eigen wijk tussenbeide komen bij conflicten tussen buren. Op zich is dat een mooi project en het kan natuurlijk een meerwaarde zijn dat iemand uit de buurt zelf zich met burenruzies bezighoudt. Op die manier kunnen de politiediensten en het vredegerecht ook een beetje worden ontlast. Maar uiteindelijk schuift de overheid zo wel een stuk van haar verantwoordelijkheid van zich af.

Wat zou er gebeuren als alle vrijwilligers morgen het werk neerleggen?

Hambach: Sommige sectoren zouden het heel moeilijk krijgen. Er zijn zelfs diensten, zoals het vervoer van mindermobielen, die haast zouden stilvallen. Het beheer van sommige natuurdomeinen zou onder druk komen staan, op scholen zouden activiteiten moeten worden geschrapt, muziekfestivals zouden niet kunnen doorgaan, enzovoort. Zonder vrijwilligers zou het leven een pak minder aangenaam zijn. Gelukkig houden zij de boel draaiend.

(APE/EWP)

Lees meer over:

Onze partners