Angela Merkel Mens van het Jaar voor Knack

14/12/11 om 07:48 - Bijgewerkt om 07:48

'Angela Merkel, de echte premier van België', titelt Knack op zijn cover. De Knack-redactie koos Merkel tot Mens van het Jaar.

Europa en das Mädchen
De Duitse kanselier Angela Merkel heeft haar slag thuisgehaald: de eurozone krijgt een begrotingsunie opgelegd. De verduitsing van Europa maakt Angela Merkel ook tot schaduwpremier van België. Daarom koos de Knack-redactie haar tot Mens van het Jaar.
Toen hij nog Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken was grapte Henry Kissinger graag dat hij de Europese Gemeenschap niet ernstig kon nemen, zolang die niet beschikte over een centraal telefoonnummer. Vandaag zou Kissinger wel weten naar welk telefoonnummer gebeld: dat van Frau Merkel in Berlijn.

Bondskanselier Angela Merkel heeft, met veel geduld, de EU-lidstaten naar een Europa volgens Duits model gemanoeuvreerd. Afgelopen vrijdag, in de vroege ochtenduren, sprak Merkel in Brussel haar tevredenheid uit over de afloop van de Europese top. Zij had haar slag thuisgehaald: de eurolanden krijgen een strenge begrotingsdiscipline opgelegd en wie zondigt, wordt bestraft.

'Er zijn geen precedenten voor wat nu in Europa gebeurt', schrijft de Berlijnse publicist en Oost-Europakenner Karl Schlögel. 'Merkel worstelt zich rustig door de eurocrisis en geeft het goede voorbeeld door te laten blijken dat ze vertrouwen heeft in de toekomst en in de afloop van de crisis.'

Maar er is ook kritiek te horen op haar optreden in Europa. De Britse historicus Timothy Garton Ash vindt dat het Merkel aan overtuigingskracht ontbreekt. 'Als Angela Merkel zich vanaf het begin van de crisis tot de Duitsers had gericht en hun gezegd zou hebben dat het in het nationale belang is om de eurozone te redden, dan zou het er nu in Duitsland en ook in Europa anders uitzien, de stemming zou anders zijn. En de redding van eurolanden die in de gevarenzone verkeren zou uiteindelijk waarschijnlijk zelfs minder miljarden hebben gekost.'

Tenminste twee toppolitici van de CDU hebben Angela Merkel aangepord om eens een grote, emotionele toespraak over de toestand van de euro te houden, een redevoering die ook door radio en tv zou worden uitgezonden. Maar telkens opnieuw wees ze de suggestie af.

Merkel voelt zich niet geroepen om een rol te spelen die niet strookt met haar karakter, en dat is doordrenkt van nuchterheid, pragmatisme en flexibiliteit.

Rik Van Cauwelaert
Kies hier met Knack.be de Belg van het Jaar

Onze partners