Mensen met obesitas en bacteriearme darmen maken meer kans op complicaties

28/08/13 om 19:15 - Bijgewerkt op 20/09/13 om 14:20

Bron: Belga

(Belga) Obese mensen die minder bacteriesoorten hebben in hun darmen maken meer kans op complicaties als hart- en vaatziekten en diabetes. Die conclusie publiceert een internationaal consortium, waar ook de Belgische onderzoeksgroep VIB/VUB deel van uitmaakt, in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Het consortium onderzocht de darmflora van 169 obese en 123 niet-obese Denen. Daaruit konden twee groepen onderscheiden worden, namelijk de mensen met een grote rijkdom aan bacteriesoorten in hun darmen en mensen met minder soorten. In beide groepen bevonden zich zowel obese als niet-obese mensen, maar de obese Denen met een minder soortenrijke darmflora liepen wel meer kans op hart- en vaataandoeningen dan de obesen in de andere groep. Er wordt verwacht dat obesitas wereldwijd zal blijven toenemen en dat er in 2015 meer dan 700 miljoen mensen obees zullen zijn. Hoe het komt dat sommige mensen gevoeliger blijken voor de aandoening wordt al jaren onderzocht. "Dit is een verbazingwekkend resultaat met mogelijk enorme implicaties voor de behandeling en zelfs preventie van dé beschavingsziekte van deze tijd", zegt wetenschapper Jeroen Raes. "Maar nu hebben we studies nodig waarbij we mensen op lange termijn kunnen volgen." Om die reden heeft hij het Vlaams Darmflora Project opgericht. Bijna vijfduizend vrijwilligers hebben zich al geëngageerd om stoelgangstalen te leveren aan het project. Na een testronde start eind september een massale inzameling waarvoor duizenden Vlamingen gemobiliseerd worden. Meer dan tachtig apotheken hebben zich opgegeven om te fungeren als inzamelpunt voor stoelgangstalen. (Belga)

Onze partners