Johan Van Overtveldt (N-VA)
Johan Van Overtveldt (N-VA)
Voormalig hoofdredacteur Trends en Knack, nu minister van Financiën
Opinie

10/04/12 om 10:22 - Bijgewerkt om 10:22

Lonen topmanagers bij overheid: foute Bogaert-norm

Moeten bekwame overheidsmanagers méér dan 400.000 euro per jaar kosten? Dan is dat maar zo.

Het is echt niet dat we het de man niet gunnen, maar staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) doet voor de tweede keer in minder dan één week tijd een minder geslaagd voorstel. Eerst was er zijn voorstel rond de indexkoppeling dat neerkomt op too little, too late, nu is er het ballonnetje om overheidsmanagers maximaal 400 000 euro per jaar te laten verdienen. Het voorgestelde maximumbedrag is tweemaal de wedde van de premier in dit land.

De toplonen binnen de overheidssector zorgen al enkele tijd voor de nodige politieke deining. Het voorstel dat Hendrik Bogaert nu op tafel legt, heeft zijn verdienste maar gaat voorbij aan een essentieel gegeven, namelijk dat de overheid nood heeft aan zeer goeie managers. Als puntje bij paaltje komt, mag kwaliteit primeren op kost (al zijn beide natuurlijk met elkaar verbonden). Uit diverse studies (o.m. van de Europese Centrale Bank, van de OESO en van KUL-professor Wim Moesen) blijkt dat onze overheid erg inefficiënt werkt. Bekwamere managers kunnen dit probleem voor een stuk oplossen.

De eerste en allerbelangrijkste regel die de overheid zou moeten volgen bij de aanwerving van topmanagers is dat de aangestelde persoon voldoet aan de gestelde vereisten. Vastlegging van die vereisten op een professionele manier gebeurt vandaag al te vaak onvoldoende. Met zulke profilering onder de arm zet men dan vakbekwame searchers aan het werk om de "witte duif" te vinden. Het spelletje van de politieke benoemingen staats haaks op deze methodologie.

Vervolgens moet dan blijken wat de gangbare marktvoorwaarden zijn om die bekwaamheid in huis te halen. Een hoge nominale kost is vaak een lage kost in de realiteit als via de inzet van die man/vrouw de prestaties van het hele bedrijf of dienst aanzienlijk verbeteren.

Hendrik Bogaert heeft allicht gelijk te stellen dat er voor 400 000 euro per jaar goede managers moeten kunnen gevonden worden. Het voornaamste is evenwel de bekwame mensen echt binnen te halen. Moeten die méér dan 400 000 euro per jaar kosten, wel dan is dat maar zo: vakbekwame mensen op de geëigende posities halen hoge terugverdien-cijfers.

Onze partners