Rik Van Cauwelaert
Rik Van Cauwelaert
Rik Van Cauwelaert is directeur van Knack.
Opinie

24/03/11 om 10:04 - Bijgewerkt om 10:04

Leterme liquideert koninklijk bemiddelaar Beke

Voor koninklijk bemiddelaar Wouter Beke zit de taak erop. Premier Yves Leterme en de overige CD&V-ministers in de federale regering hebben met hun open brief in de kranten een einde gemaakt aan de opdracht die hun voorzitter Wouter Beke van het staatshoofd meekreeg.

Yves Leterme neemt niet langer de kritiek van N-VA-voorzitter Bart De Wever op zijn regering in lopende zaken. Terwijl, zo zegt Leterme, Bart De Wever zelf is mislukt.

Dat de regeringsonderhandelingen aanslepen wordt geheel op rekening van Bart De Wever en diens onwrikbare N-VA geschoven. 'De Wever heeft met zijn uitgesproken verkiezingsoverwinning nog niets gedaan', benadrukt Leterme in kranteninterviews.

De premier laat nu ook verstaan dat het niet zo verstandig was van zijn partij om de nota van Johan Vande Lanotte af te wijzen. Dat is opmerkelijk, want die afwijzing door CD&V-voorzitter Wouter Beke kwam er op last van Leterme.

De uitval van premier Leterme laat Bart De Wever en zijn N-VA geen andere optie dan zich terug te trekken uit de regeringsonderhandelingen.

Het valt daarbij meteen op dat Leterme het niet heeft over PS-voorzitter Elio Di Rupo, die evenmin wat deed met zijn toch wel uitgesproken verkiezingsoverwinning van juni 2010. Tot nog toe heeft Di Rupo bij elke poging tot een ernstige staatshervorming - ook die van zijn Vlaamse kameraad Johan Vande Lanotte - op vier wielen tegelijk geremd.

Dat Leterme wacht Elio Di Rupo aan te vallen, heeft een reden. Yves Leterme mag dan wel stellen dat een federale regering zonder N-VA ondenkbaar is, toch wil hij, daarin aangemoedigd door minister Inge Vervotte van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en minister Steven Vanackere van Buitenlandse Zaken, doorgaan met een traditionele driepartijenregering. Die kan dan nog worden versterkt met Groen! en Ecolo mocht een tweederdemeerderheid nodig zijn voor een staatshervorming.

Het premierschap van een dergelijke regering werd CD&V eerder al door Elio Di Rupo aangeboden. Leterme zou bijgevolg de leiding nemen van die federale regering, en dat tot oktober 2012. Op die manier kunnen nieuwe federale verkiezingen samenvallen met de gemeenteraadsverkiezingen.

Door het beperkte gewicht van de Vlaamse regeringspartijen in het parlement komt die versterkte federale tripartite tot oktober 2012 onder de feitelijke voogdij van de PS van Elio Di Rupo en de MR van Didier Reynders. En dat is een weinig opbeurend vooruitzicht voor CD&V-voorzitter Wouter Beke.

Onze partners