Koen Meulenaere
Koen Meulenaere
Van 1991 tot 2012 de satiricus van Knack
Opinie

18/02/11 om 12:58 - Bijgewerkt om 12:58

Jos Bouveroux

Van je Siegfrienden moet je het hebben, zegt de volksmond.

Mag men voor het torpederen van de immens verwaande Bracke dus een pluim geven aan de SP.A, dan past enkel medelijden voor de zo hoog met zichzelf oplopende VRT-hoofdredacteurs. Wat voor dommeriken moeten dat geweest zijn, dat ze ofwel niet wisten wat Bracke uitstak, ofwel het gedoogden of zelfs goedkeurden. Een van hen, Jos Bouveroux, pakte in De Morgen uit met een opmerkelijke open brief aan Bracke onder de kop 'Weinigen bakten het zo bruin als jij'. Jos kan nauwelijks vatten dat de deontologische code die hij had uitgevaardigd zo scrupuleloos met de voeten is getreden door zijn vriend van toen.

Jos Bouveroux is een Vlaams-nationalist, en die komen altijd met een beetje vertraging achter de waarheid. Ze spreken ook altijd met een beetje vertraging de waarheid, zo blijkt. Bouveroux was de hoofdredacteur die Greet Op de Beeck geloofde toen ze hem vlakaf kwam voorliegen dat ze niets had met Patrick Dewael, hoewel dat al vier keer in deze rubriek had gestaan. Je moest blind zijn om het niet te weten. Wie weleens in Knokke kwam, had de tortelduiven daar arm in arm zien rondfladderen. Ze zaten te flikflooien in Brusselse bioscopen. En op 14 februari gingen ze innig Valentijn vieren, open en bloot in een befaamd Italiaans restaurant op de Brusselse Brand Whitlocklaan, nota bene op 200 meter van de VRT.

Wij hebben de mails vol verwijten en beledigingen nog liggen, zowel van Bouveroux als van Leo Hellemans, de man onder wiens hoofdredacteurschap Bracke ongestoord de propagandabladen van de SP mocht vullen. Niet alleen bedienden beiden zich van het woord 'riooljournalistiek', maar meer: wat wij schreven, was gelogen! Toen zwart op wit bewezen was dat Op de Beeck wel degelijk meerdere malen de minister had geïnterviewd met wie ze een paar uur voordien in bed had gelegen, werd ze wegens schending van de deontologische code bevorderd naar de nieuwsredactie van de televisie. Om maar aan te geven hoe ze de hiërarchie van hun diensten daar zien.

Bouveroux was blijkbaar simpel om de tuin leiden, een euvel dat Vlaams-nationalisten in de geschiedenis vaker parten heeft gespeeld. Hij spreekt bovendien niet zonder een zweempje rancune. Want dat hij als hoofdredacteur aan de kant werd geschoven, had hij te danken aan Bracke, die zijn vroegere kompaan geen mes maar een multifunctionele Black&Decker hammerdrill in de rug stak. Van je Siegfrienden moet je het hebben, zegt de volksmond.

Ook Bouveroux pretendeert dat hij nooit heeft beseft wat Bracke allemaal deed en wat voor een pathologische mythomaan hij is. De allerdomste mens ter wereld hoeven ze in elk geval niet meer te programmeren, die is bekend. Waarom beseffen mensen niet beter wanneer ze moeten zwijgen? Of heeft er iemand Onan De Vadder al gehoord in deze zaak? Onan en Siegfried waren getuige op elkaars tweede huwelijk, maar is dat een reden voor Onan om zich nu achter zijn buddy te scharen, zoals toen hij daarmee nog promotie kon maken? Geenszins. Dat Bouveroux hieraan een voorbeeld neme.

Het is ook wachten op het standpunt van Marc Van de Looverbosch, voorzitter van de persbond en als lid van de VRT-nieuwsdienst een ex-collega van Bracke. We mogen hopen dat op z'n minst de voorzitter van onze gilde geen boter, zelfs geen streepje margarine op zijn hoofd heeft. Vrienden hanen, schraapt toch maar alvast uw kelen.

Op de Reyerslaan hebben ze het niet gemakkelijk gehad. Er was de kleine vergissing met het ontslag van Luc Cortebeeck, minder dan twee weken nadat de betrouwbaarheid van de nieuwsredactie op hun eigen station belachelijk was gemaakt door de makers van Basta. En in de zaak-Bracke miste de communicatie een tikje eenduidigheid. Eerst verklaart hoofdredacteur Kris Hoflack dat Bracke het redactiestatuut niet overtreden heeft. Dan schrijft ex-hoofdredacteur Jos Bouveroux dat hij het wel overtreden heeft. Hierna beweert de officiële VRT-woordvoerster Brigitte Vermeersch dat hij het niet overtreden heeft. En een paar uur later verspreidt de VRT-directie een communiqué dat hij het wel overtreden heeft. Staat men stom dat Bracke het op de duur zelf niet meer weet?

Koen Meulenaere

Onze partners