Eddy Eerdekens
Eddy Eerdekens
Hoofdredacteur van TV Limburg. Voormalig hoofdredacteur van Knack.be
Opinie

11/06/13 om 06:36 - Bijgewerkt om 06:36

Joëlle Milquet verheft de werkgroep tot beleidsinstrument

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet stelt de oprichting voor van een werkgroep om het seksueel geweld in ons land te voorkomen en te bestrijden. De lijst van werkgroepen die door de minister is opgericht, wordt daarmee alweer een beetje langer.

Joëlle Milquet verheft de werkgroep tot beleidsinstrument

© Image Globe

'In 2012 telden de politiestatistieken 3053 klachten in verband met verkrachtingen, waarvan 1504 meerderjarige slachtoffers, 1384 klachten voor aanranding van de eerbaarheid, waarvan 774 meerderjarige slachtoffers en 1.950 klachten van aanranding van de eerbaarheid zonder geweld, met 803 meerderjarige slachtoffers,' zo blijkt uit de gegevens van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH). 'In België zijn er dus 8 verkrachtingen en 9 aanrandingen van de eerbaarheid per dag.'

Volgens de politiediensten worden 90 procent van de verkrachtingen niet aangegeven. Ze komen dus niet voor in deze cijfers.

'Er moet dringend worden opgetreden. Daarom heeft minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet de oprichting van een werkgroep gevraagd.'

Dit is een letterlijk citaat uit een persmededeling die de minister verspreidde naar aanleiding van een actualisering van het Nationaal Actieplan tegen geweld op vrouwen.

Maar het citaat had ook uit een andere mededeling van Milquet kunnen komen. Of uit één van haar tussenkomsten binnen de regering. Of uit een antwoord op een parlementaire vraag. Het komt in ieder geval heel vaak terug wanneer de media berichten over de minister van Binnenlandse Zaken. Telkens zich een probleem voordoet waarbij het kabinet van Joëlle Milquet bevoegd of betrokken is, komt de oprichting van een werkgroep op de agenda. Werkgroepen lijken bovenaan te staan in de prioriteitenlijst van het beleid van de minister.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet richtte een groot aantal werkgroepen op. Een (zeer beperkte) greep uit de werkgroepen die eerder al in de media verschenen:
- Werkgroep tegen ontsnappingen bij gevangenistransporten
- Werkgroep tegen illegale wapenhandel
- Werkgroep tegen identiteitsfraude
- Werkgroep tegen geradicaliseerde moslimjongeren die willen vechten in Syrië
- Werkgroep ter bevordering van de samenwerking tussen verschillende departementen in de regering over het Interfederaal actieplan tegen homofoob en transfoob geweld
- Werkgroep voor de uitwisseling van de wetenschappelijke kennis en de onderzoeksresultaten in het kader van het Interfederaal actieplan tegen homofoob en transfoob geweld.
- Vier werkgroepen tegen geweld tegen de politie :
Werkgroep voor preventie en opleiding
Werkgroep voor analyse van het fenomeen geweld
Werkgroep voor opvolging en begeleiding van de slachtoffers
Werkgroep voor opvolging en snelheid van juridische procedures
- Werkgroep om de nood aan bijkomende politieagenten te onderzoeken
- Werkgroep die omstreden premies aan politiefunctionarissen moet onderzoeken
- Werkgroep belast met de reorganisatie van de federale politie
- Werkgroep kerntakendebat politie
- Werkgroep afstapping ter plaatse
- Werkgroep grootschalige onderzoeken
- Werkgroep impact van de hervorming van de rechterlijke macht op de politie
- Werkgroep intern controlesysteem politie
- Werkgroep recherchemanagement
- Werkgroep voor de vereenvoudiging van de paritaire comite's binnen de handelssector
- Werkgroep voor de omkadering van dienstenchequewerknemers
- Werkgroep Rondetafels Interculturaliteit
- Werkgroep biometrische paspoorten
- Werkgroep seksueel geweld

De oprichting van de werkgroep seksueel geweld moet volgens Milquet leiden tot 'onmiddellijke maatregelen om seksueel geweld te voorkomen en te bestrijden'.

Op het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken passeert blijkbaar geen dossier zonder dat de oprichting van een werkgroep wordt aangekondigd. Joëlle Milquet slaagt er als geen ander in om de werkgroep te verheffen tot beleidsinstrument. Daar is niets mis mee, zeker niet als de werkgroepen resultaten halen en een positieve impact hebben op de besluitvorming. Op 11 maanden voor de verkiezingen kunnen vele werkgroepen nog vele resultaten boeken.

Onze partners