Vrije Tribune
Vrije Tribune
Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers
Opinie

05/03/13 om 09:18 - Bijgewerkt om 09:18

Informatica moet worden opgewaardeerd, niet afgeschaft

Informatica in het middelbaar onderwijs moeten worden opgewaardeerd, en niet afgeschaft.

Geacht Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs,

Iets wat niet weg te denken valt uit het dagelijkse leven, zou iemand die uit het middelbaar onderwijs komt onder de knie moeten hebben. Informatica is in 2013 één van die dingen. En als in 2013 leerlingen het middelbaar verlaten zonder lessen informatica gekregen te hebben, is dat een schande.

Ik las op 4 maart met ongenoegen in de krant dat het vak informatica op jullie scholen afgeschaft zou worden in de TSO- en BSO-richtingen. Op de website van het VVKSO - jullie secundaire koepel - staat intussen te lezen "het statuut van het vak informatica in onze lessentabellen wijzigt niet!", terwijl Chris Smits, hoofd van het VSKO, wel in de pers zegt "we bieden het alleen niet meer aan als apart vak in het TSO en BSO. Het zal geïntegreerd worden in de andere lessen." De teneur blijft dat informatica als vak niet iets is waar jullie veel waarde aan hechten. Het blijft wel mogelijk, zo klinkt het, maar het wordt niet eens aangeraden. Als informaticastudent kan ik dit niet aan mij laten voorbijgaan.

In een steeds meer elektronisch gestuurde wereld willen jullie het vak informatica wegnemen uit TSO en BSO. Terwijl in ASO de meeste leerlingen verder gaan studeren, is dit in het BSO en TSO niet het geval. Het is dus de plicht van de middelbare scholen die BSO- en TSO-richtingen aanbieden om hun leerlingen niet enkel voor de arbeidsmarkt, maar ook voor het leven zelf klaar te stomen. Net zoals iedereen, om het even welke opleiding zij of hij gekregen heeft in het middelbaar, moet kunnen lezen en weten wie Barack Obama is, vind ik het even essentieel dat iedereen die in de 21e eeuw afstudeert kan werken met Word en Excel.

Maar mag het ook wat meer zijn? Informatica is meer dan secretariaatswerk. Met alle respect voor secretaresses en secretarissen, maar elke leerling verdient in het middelbaar een initiatie programmeren te krijgen, hoe kort ook. Op internet circuleert er hier zelfs een oproep toe. De petitie van code.org werd intussen ondertekend door Bill Clinton, Bill Gates en Mark Zuckerberg. Ook Steve Jobs heeft vergelijkbare uitspraken gedaan, maar de petitie ondertekenen kan hij helaas niet meer.

Ook heeft het ASO de plicht om leerlingen voor te bereiden op de studiekeuze na het middelbaar. Daarvoor dient een leerling ASO met veel verschillende vakgebieden in contact te komen. Maar vertelt u mij eens, hoe kan een leerling nu inschatten of de studierichting informatica in het hoger onderwijs iets voor hem of haar is, als hij of zij enkel met Office heeft leren werken in de lessen informatica?

De lessen informatica in het middelbaar onderwijs moeten worden opgewaardeerd, en niet afgeschaft. Of geïntegreerd. Ziet u een leerkracht wiskunde al een hoofdstuk van zijn leerstof laten vallen om zijn leerlingen met Excel te leren werken? En een leerkracht Nederlands wordt plots verondersteld om zijn leerlingen PowerPoint aan te leren? Vakoverschrijdende opdrachten zijn een plus, maar als er in de andere lessen niet verder gebouwd kan worden op de kennis uit het vak informatica, lukt dit niet.

Wat moet er overigens gebeuren met alle leerkrachten informatica en leerkrachten informatica in opleiding? Ze zetten zich dagelijks in om hun leerlingen kennis over computers bij te brengen omdat ze het nuttig en noodzakelijk vinden. Ze werken heel hard om hun leerlingen meer te doen begrijpen van computers, want tegenwoordig gebeurt zowat alles elektronisch. Bankoverschrijvingen, het invullen van je belastingen, digitale televisie, digitale foto's, tickets bestellen voor je favoriete festival, je gsm, je spelconsole... Kent u nog iets wat niet elektronisch gebeurt?

Er is dringend nood aan meer en betere lessen informatica in het middelbaar onderwijs, ook in TSO en BSO. Het vak afschaffen - of acties in die richting doen - is een stap terug. Middelbare scholen moeten niet ontmoedigd, maar net aangeraden worden om lessen informatica te geven. Een basiskennis informatica zou zelfs in de eindtermen van het middelbaar onderwijs moeten staan.

Met vriendelijke groeten,

Pieter Reuse Student Master Wiskundige Informatica Universiteit Gent
Lid Opleidingscommissie Informatica Universiteit Gent
Studentenvertegenwoordiger Raad van Bestuur Universiteit Gent

Onze partners