Johan Van Overtveldt (N-VA)
Johan Van Overtveldt (N-VA)
Voormalig hoofdredacteur Trends en Knack, nu minister van Financiën
Opinie

28/01/12 om 14:35 - Bijgewerkt om 14:35

Index of euro

De automatische loonindexering kan binnen de eurozone onmogelijk volgehouden worden. Een indexsprong is dan ook niet meer dan een begin.

Index of euro

© Belga

Zowel Vlaams minister-president Kris Peeters als federaal minister van Financiën Steven Vanackere spreekt zich min of meer genuanceerd uit voor de idee van eenindexsprong.

Het is moedig vanwege beide politici zich achter deze hoogst noodzakelijke ingreep te scharen. Het laat zich nu al merken dat deze stellingname van de twee CD&V-toptenoren de gemoederen naar de staking van maandag toe eerder aanscherpt. Onze interpretatie is dat Peeters en Vanackere echter vooral een signaal willen sturen naar de Europese top van maandag.

Het valt immers op dat beiden in hun argumentatie sterk de nadruk leggen op het thema van het internationaal concurrentievermogen van ons bedrijfsleven, ook al zal een indexsprong ook een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van het begrotingstekort. Onze relatieve loonkosten zitten op dit moment (en gemeten sinds 1996) 8 procent uit koers. Deze loonhandicap hindert de exportmogelijkheden van onze bedrijven en reduceert ook het vermogen om tegen import te concurreren. Zodoende rijdt de loonkostenhandicap de groei en de jobcreatie in de wielen wat dan weer zwaar weegt op de publieke financiën.

Binnen het gegeven van de eurozone kan een kaduke internationale concurrentiepositie niet meer gecorrigeerd worden via een devaluatie van de munt, zoals wij in 1982 met de Belgische frank deden. De Grieken (en Portugezen en Spanjaarden en Italianen) weten er ondertussen alles van wat het betekent binnen een monetaire unie te moeten voortboeren met relatieve loonkosten die zwaar uit koers zitten. Europa zal dus heel blij zijn te horen dat België reeds in dit stadium iets aan zijn internationale competitiviteit wenst te doen.

De oproep om in België tot een indexsprong over te gaan, moet gesitueerd worden in de context van het verlangen om een verdere toename van onze loonkostenhandicap te voorkomen. Helaas zal één indexsprong echter niet volstaan. Een systeem als de automatische koppeling van de lonen aan de index van de consumptieprijzen staat haaks op het lidmaatschap van een monetaire unie. Flexibele arbeidsmarkten vormen een noodzakelijke (zij het niet voldoende) voorwaarde om binnen de beperkingen die een monetaire unie nu eenmaal én onvermijdelijk oplegt aan de lidstaten ervan een gezonde sociaal-economische ontwikkeling te zien plaatsgrijpen. Op termijn is het dan ook even simpel als scherp: kiezen voor de index is zich afzetten tegen de euro.

Johan Van Overtveldt

Onze partners