Johan Van Overtveldt (N-VA)
Johan Van Overtveldt (N-VA)
Voormalig hoofdredacteur Trends en Knack, nu minister van Financiën
Opinie

21/02/12 om 07:52 - Bijgewerkt om 07:52

IMF erg somber over deal rond Griekenland

Het grote nieuws deze ochtend is niet zozeer de deal bereikt rond het nieuwe hulppakket voor Griekenland dan wel dat het IMF a priori al brandhout maakte van de bereikte deal. In een maandagnacht uitgelekt, 10 pagina's lang rapport dat erg veel indruk maakte op de verzamelde euro-ministers van Financiën schetst het IMF een hopeloos beeld van de toekomst van Griekenland. De nu bereikte deal verandert fundamenteel bitter weinig aan die conclusie.

Het gelekte IMF-rapport argumenteert in essentie dat het pakket maatregelen dat Griekenland nu moet gaan uitvoeren er zal toe leiden dat het land in een zodanig scherpe recessie terechtkomt dat het perspectief van een schuldratio van 120% van het BBP tegen 2020 volkomen irrealistisch wordt. Veel waarschijnlijker, aldus het IMF, is een scenario dat ook tegen 2020 de schuldratio nog altijd in de buurt van de 160% van het BBP uitkomt.

En dat alles dan nog in een context qua economische groei waarvan het IMF zelf ook al suggereert dat het aan de optimistische kant is: - 4,3% dit jaar, 0% volgend jaar en naar 2014 en 2015 toe een vrij stevige herneming met 2,3% resp. 2,9% groei. Ter vergelijking: op dit moment krimpt de Griekse economie a rato van 7 à 8% op jaarbasis. Private voorspellers achten een krimp van de Griekse economie dit jaar met 10% best mogelijk.

"Er bestaat een fundamentele spanning tussen de objectieven van schuldvermindering en verbetering van de competitiviteit", zo luidt de IMF-tekst, "want de interne devaluatie nodig om die competitiviteit te herstellen zal op de kortere termijn onvermijdelijk tot een hogere schuldratio leiden. Een scenario dat grote bezorgdheid opwekt is er één van interne devaluatie via een diepere recessie ... Het Grieks programma blijft ongeval-gevoelig met grote vragen omtrent de duurzaamheid ervan blijvend aan de orde".

De onzekerheid rond het Griekse programma zal snel escaleren als de Grieken de structurele hervormingen niet of maar half doorvoeren. De IMF-nota somt na die vaststelling een heel lijstje van redenen op waarom geloof in de Griekse daadkracht terzake best getemperd wordt.

De IMF-nota merkt verder nog op dat de Griekse banken voor hun noodzakelijke herkapitalisering 50 miljard euro zullen nodig hebben en niet de 30 of 35 miljard euro waar tot nu toe werd van uitgegaan. Alles bij elkaar acht het IMF het best mogelijk dat Griekenland over de periode tot 2020 geen 170 miljard euro naar eerder 245 miljard nodig zal hebben. Ook over het mechanisme van de schuldherschikking/kwijtschelding heerst er grote aarzeling binnen het IMF. Meer bepaald het feit dat alle toekomstige schuldtitels uitgegeven door Griekenland ondergeschikt zouden zijn ("junior debt") aan de obligaties gecreëerd in het kader van het hulpprogramma, zien de mensen van het IMF als erg problematisch.

Voor zover thans bekend wijzigt de deal van deze ochtend slechts marginaal aan het programma waaromtrent het IMF in haar 10 pagina lange nota (gedateerd op 15 februari 2012) groot voorbehoud tegen maakt. De banken doen iets meer inzake schuldkwijtschelding (van 100 naar 107 miljard euro) en de rente op de nieuwe schuld wordt ietsje naar beneden bijgesteld. De kritiek van het IMF op de hele aanpak blijft dan ook onverkort van kracht, zker wat betreft het hele mechanisme van de hoop op een effectieve interne devaluatie.

Bovendien wordt het nu afwachten hoe landen als Portugal en Ierland gaan reageren. Als Griekenland op een schuldkwijtschelding mag rekenen, waarom dan zij niet? Portugal komt trouwens sowieso terug op het crisis-voorplan in de komende maanden. De economie daar is aan een neerwaartse glijbeweging bezig die steeds meer Griekse trekjes begint te vertonen.

Johan Van Overtveldt

Onze partners