Johan Van Overtveldt (N-VA)
Johan Van Overtveldt (N-VA)
Voormalig hoofdredacteur Trends en Knack, nu minister van Financiën
Opinie

24/01/13 om 10:13 - Bijgewerkt om 10:13

Het kwalijke drieluik van het ACW

Drie strategieën om geld te recupereren, drie keer behoorlijk onfris. Wat doet Belfius met de leningen aan Arco en aan Gemeentelijke Holding?

Het Dexia-verhaal is voor de Belgische gemeenschap een debacle en is het dat zeker ook voor de christelijke werknemersorganisatie ACW. De ACW-dochter Arco diende omwille van de Dexia-verliezen reeds in vereffening te moeten gaan. De put die daar achter blijft, is op dit moment afgerond 1 miljard euro diep. Het ACW tracht nu met alle mogelijke middelen zoveel mogelijk geld te recupereren, vooral van Belfius en dus van de Belgische belastingbetaler. Het recuperatie-drieluik van ACW is als volgt samengesteld:

De omtovering van aandelen in spaarboekjes. Met deze truc poogt het ACW op de staatsgarantie te kunnen terugvallen inzake deposito's. 800.000 Arco-coöperanten zouden op die manier een bedrag van 1,5 miljard euro - te goed van het failliete Arco - gegarandeerd zien door de staat. De auditeur van de Raad van State veegde deze constructie van tafel. Het finale verdict van de Raad van State volgt ten vroegste in de loop van de maand mei.

De omtovering van winstbewijzen in een staatsgegarandeerde obligatie. Vanuit het verleden beschikt het ACW over winstbewijzen in Belfius (vroeger was dat in Dexia). Deze winstbewijzen zouden, zo meldt De Tijd, 175 miljoen waard zijn. Belfius zou voor de afkoop van die winstbewijzen 115 miljoen euro betalen, wat de bank meteen 60 miljoen "winst" oplevert. De betaling van de 115 miljoen euro zou op twee manieren gebeuren.

Een eerste schijf van 75 miljoen euro wordt door het ACW onder vorm van een eeuwigdurende lening terug bij Belfius gedeponeerd. Het ACW zou daar 6 tot 8% rente op krijgen. Vermits Belfius een staatsbank is, is zulk een rente absurd. Een marktconforme rente op een eeuwigdurende lening met deze kenmerken ligt in de buurt van de 3%.

De resterende 40 miljoen zal Belfius over 10 jaar in schijven uitkeren. Ook hier rijst de vraag naar de rente welke op die 40 miljoen zal aangerekend worden (en dus geïnd wordt door ACW). De vraag naar het economisch en ethisch verantwoord karakter van heel dit verhaal van de winstbewijzen blijft uiteraard huizenhoog overeind, net als de vraag naar het detail van de waardebepaling van deze winstbewijzen.

Een nieuwe klacht. De krant De Morgen meldt dat Arco nu miljoenen terug eist van Belfius. Bij Arco vindt men dat de recente kapitaalsverhoging bij Dexia de aandelen Dexia die Arco nog bezit nog meer in waarde hebben doen dalen. Belfius zou de arm van Arco omgewrongen hebben om die kapitaalsverhoging goed te keuren. Arco wil nu het bijkomende verlies geleden op de Dexia-aandelen verhalen op Belfius. Sedert de kapitaalsverhoging bij Dexia van 28 november jl. verloor Arco door de verdere koersdaling van het Dexia-aandeel nog eens een slordige 10 miljoen euro op wat haar nog rest aan Dexia-aandelen. Hoe sterk deze claim juridisch kan gemaakt worden, is op dit moment niet duidelijk. Bovendien gaat het sowieso om een relatief klein bedrag. De vraag rijst dan ook wat de ware bedoeling van deze nieuwe claim is. Wil men vanuit ACW gewoon de druk verhogen om rond de andere vragen vanwege de organisatie snel tot positieve beslissingen te komen?

Dat ACW/Arco nu rechtstreeks hun pijlen richten op Belfius komt de jonge staatsbank niet echt goed uit. Zowel qua liquiditeit als qua solvabiliteit blijft het knokken geblazen voor Belfius. Bijkomende druk opgelegd vanuit het machtsspel van het ACW komt de bank dan ook behoorlijk ongelegen. Trouwens, hoe staat het nu binnen Belfius met de leningen die de bank nog heeft uitstaan aan Arco en aan de Gemeentelijke Holding?

Deze leningen werden indertijd door Dexia verstrekt aan deze entiteiten in belangrijke mate om te kunnen inschrijven op ... kapitaalsverhogingen bij Dexia. De lening nog uitstaand bij Arco bedraagt 800 miljoen euro en Belfius nam daar nog geen euro provisie of afschrijving op. Aan de GH bedraagt de lening 1,2 miljard euro waarvan 450 miljoen gedekt door gewestelijke waarborgen. Op de resterende 750 miljoen schreef de bank een niet nader gepreciseerd bedrag af.

Kortom, gegeven de situatie van zowel Arco als GH zit Belfius hier met een ernstig probleem. De reeds meermaals in het vooruitzicht gestelde kapitaalsverhoging bij Belfius lijkt zich o.m. omwille van Arco en GH steeds meer op te dringen. Moet de belastingbetaler hier dan weer in zijn portemonnee tasten?

Het Dexia-drama is een debacle voor gans het land. Als belangrijke aandeelhouder droeg ACW/Arco een grote verantwoordelijkheid voor de teleurgang van Dexia. De problemen die het ACW zichzelf dus op de hals haalde door haar aandelenhouderschap al te lichtzinnig waar te nemen, tracht de organisatie nu zoveel mogelijk te verhalen op de gemeenschap.

Op een wijze die haaks staat op wat zij als haar grote maatschappelijke waarden wil uitdragen, gaat het ACW bij die recuperatie-oefening behoorlijk rucksichtslos te werk. Het drieluik aan acties daarvoor op touw gezet verspreidt weinig anders dan kwalijke geuren.

Onze partners