Vrije Tribune
Vrije Tribune
Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers
Opinie

08/08/13 om 17:10 - Bijgewerkt om 17:10

Het is in moslim-democratische landen gemakkelijker regeren voor islamitische partijen

De islamitische partijen in moslimlanden kunnen al die hun ideologie bekritiseren via een juridische klacht per wet de mond snoeren. Dat is democratisch eoneerlijk, zegt Engin Palit.

Het is in moslim-democratische landen gemakkelijker regeren voor islamitische partijen

Zo'n 40 mensen en de eigenaar van de website "Eksisozluk" riskeren momenteel een gevangenisstraf van 6 maanden tot 1 jaar in Turkije. Eksisozluk is een Turkse woordenboek/encyclopedie op het internet waar iedereen anoniem zijn mening kan geven over allerhande onderwerpen. De 40 mensen worden ervan beschuldigd op de website Eksisozluk - aan de hand van hun commentaren - de religieuze (islamitische) gevoelens van de bevolking te hebben beledigd. De aanleiding voor de rechtszaak was een campagne op sociale media die het gerecht opriep om actie te ondernemen tegen de website Eksisozluk. Ook de Turkse vicepremier Bekir Bozdag deed mee aan deze campagne en riep via zijn Twitter-account het gerecht op om actie te ondernemen tegen de website. Een paar jaar terug was er zelfs een (niet-geslaagde) petitie opgestart om de website te laten sluiten omwille van het feit dat er op de website beledigingen werden geuit ten aanzien de islam.

De zaak doet herinneren aan de celstraf van 13,5 maanden die de schrijver Sevan Nisanyan enkele maanden geleden kreeg. Hij kreeg die celstraf naar aanleiding van zijn schrijfsels over de profeet Mohammed op zijn blog, concreet omdat hij zei dat: "Het bespotten van een Arabische leider die honderden jaren geleden heeft beweerd dat hij een profeet was, en daaruitvolgend politieke, materiële en seksuele profijten heeft gehaald, is geen haatmisdrijf". Terzelfdertijd werd de advocate Canan Arin die zich inzet voor vrouwenrechten, ervan beschuldigd de profeet Mohammed te hebben beledigd toen ze tijdens een lezing over kinderhuwelijken de profeet Mohammed zou hebben verweten met de minderjarige Aisha te zijn gehuwd. Ze werd er ook van beschuldigd de Turkse president te hebben beledigd omdat ze hem verweet op 30-jarige leeftijd met een 15-jarige (zijn huidige echtgenote) te zijn getrouwd. Zij riskeerde een maximum gevangenisstraf van 5 jaar, maar haar proces is 3 jaar uitgesteld en zal na 3 jaar geseponeerd worden op voorwaarde dat ze geen gelijksoortige misdrijf pleegt binnen de 3 jaar. Momenteel riskeert ook de politieagent Burhan Serkan Aras een celstraf van 6 maanden tot 1 jaar omdat hij op sociale media de profeet Mohammed zou hebben beledigd.

Dergelijke zaken tonen ons het semi-totalitaire karakter dat de islam kan krijgen in een islamitisch-democratisch land. Terwijl de gematigd islamitische AKP-regering inspeelt op de religieuze sentimenten van de bevolking (en die religieuze sentimenten onder de bevolking ook probeert te doen groeien door onder meer de introductie van de optie-vakken "Koranlessen" en "het leven van de profeet" in overheidsscholen en de uitbreiding van imamscholen in het land) zie je dat de ideologie waarvan de partij haar vruchten plukt, niet kan bekritiseerd worden.

Dit is des te meer democratisch oneerlijk vermits de partij vanuit haar religieuze overtuiging allerhande regels tracht op te leggen aan de samenleving. De ideologie waarvan de partij haar vruchten plukt en op basis waarvan het regels oplegt aan de samenleving, heeft dus eigenlijk een wettelijke bescherming, vermits kritiek daarop wordt bestraft. In een dergelijke toestand kan nooit een eerlijke en open democratie tot stand komen in islamitische landen.

De islamitische partijen of hun aanhangers kunnen al diegenen die hun ideologie bekritiseren via een juridische klacht per wet de mond snoeren. Elke ideologie (ook religieuze) die streeft naar politieke macht en de samenleving op een bepaalde manier wil inrichten, maakt zich vatbaar voor kritiek en hoort kritiek te verdragen. Maar dat is dus niet het geval met islamitische partijen in islamitische landen. Dit is niet alleen het geval in Turkije, maar ook in andere electoraal-democratische moslimlanden zoals Tunesië en Egypte.

Engin Palit is student Politicologie aan de Vrije Universiteit Brussel

Onze partners