Vrije Tribune
Vrije Tribune
Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers
Opinie

07/02/11 om 10:04 - Bijgewerkt om 10:04

"Heel voorzichtig zijn met terugtrekking Vlaanderen uit Brussel" (Els Witte)

"De overheveling van bevoegdheden is een kwestie waar men heel goed moet over nadenken", zegt Els Witte, professor emeritus Politieke Geschiedenis en ererector van de VUB.

"De gevolgen zullen namelijk verdragend zijn en niet alleen voor Brussel, ook voor Vlaanderen en Wallonië. Dat de situatie vandaag niet optimaal is, geef ik grif toe en ik pleit dan ook niet voor een strikt behoud ervan. Maar ik wil wel uitdrukkelijk waarschuwen dat we heel voorzichtig moeten zijn met de terugtrekking van Vlaanderen uit Brussel. Dat zal niet alleen nadelig zijn voor de Vlaamse Brusselaars en de toekomstige generaties nieuwe Brusselaars, maar ook voor de motorfunctie van de hoofdstad in Vlaams- en Waals-Brabant en in internationaal verband.

Wat het onderwijs betreft, zit ik op de lijn van Vanhengel-Vanraes (Open Vld, EB). Het is waar dat de minderheidspositie van de Nederlandstalige Brusselaars de laatste tijd verzwakt is, maar dat kan geen argument zijn om minder te investeren in het Nederlandstalig onderwijs. Integendeel, alle inspanningen die op dat vlak gebeuren voor anderstaligen, van welke origine ook, creëren een band met onze taal en cultuur. Brusselaars die Nederlandstalig basis- en middelbaar onderwijs hebben genoten, zullen voor het hoger onderwijs ook een Nederlandstalige instelling kiezen. Ook op cultureel vlak zou het een slechte zaak zijn als Vlaanderen Brussel zou loslaten.

Ik zit in de raad van bestuur van het Kunstenfestivaldesarts en weet dus dat het culturele veld in Brussel veel voorstanders telt van intercommunautaire samenwerking. De piste waarbij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) in dat verband een grotere bevoegdheid zou krijgen, ben ik genegen, maar dat mag niet betekenen dat Vlaanderen het cultuurbeleid uit handen zou geven. Het een sluit het ander ook niet uit: je kunt streven naar een betere interne afstemming en toch als Vlaamse gemeenschap blijven investeren in Brussel. De band tussen Vlaanderen en Brussel doorknippen zou gewoon kortzichtig zijn. Dat is het kind met het badwater weggooien."

"Goed, we kennen in Brussel problemen op het gebied van zorgverzekering en kinderbijslag, als gevolg van een verschillend beleid van de gemeenschappen, maar dat hoeft niet onoverkomelijk te zijn. Met wat creativiteit en goede wil is er op dat vlak wel een compromis te vinden."

"Trouwens, als Vlaanderen niet meer wil investeren in Brussel en de Franstalige gemeenschap heeft er niet de middelen voor, van wie moet het dan wel komen? Uiteindelijk zal het ten koste gaan van de internationale uitstraling van Brussel en negatieve gevolgen hebben voor heel het land. Niemand zal daar beter van worden, ook de Vlamingen niet."

Els Witte

Onze partners