Vrije Tribune
Vrije Tribune
Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers
Opinie

24/05/13 om 10:37 - Bijgewerkt om 10:36

Hebben wetenschappers nog een toekomst bij de Vlaamse overheid?

Hebben wetenschappers nog een toekomst bij de Vlaamse overheid?

Geachte minister Schauvliege

'Het Vlaams Parlement wil het centrum zijn van een democratisch Vlaanderen en de burgers nauw betrekken bij de politieke besluitvorming. Daartoe streeft het naar maximale transparantie en communicatie.' Dit zijn de eerste zinnen van de missieverklaring van het Vlaams Parlement. We hadden graag een beroep gedaan op deze maximale transparantie en communicatie.

Begin 2012 kondigde u de versoepeling van de vossenjacht aan, de bijzondere bejaging. In het begeleidend persbericht stelde u verschillende zaken. Ten eerste, dat de bijzondere bejaging van de vos schade aan onder meer pluimvee moest voorkomen - waarmee u impliceert dat extra vossenjacht hiervoor geschikt is. Ten tweede stelde u dat deze uitbreiding van de jacht er is gekomen na unaniem advies van de Minaraad (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen). En als laatste, dat deze maatregel geen vogelvrijverklaring betekent voor de vos. Dit persbericht is de aanleiding geweest voor een groep jonge mensen en studenten uit verschillende (veelal wetenschappelijke) richtingen, om zich te verdiepen in uw beleid omtrent de jacht op de vos.

We zouden in deze brief op een wetenschappelijke manier alle aspecten van uw beleid rond vossenjacht kunnen weerleggen. Die informatie kan u echter terugvinden op onze website, maar daar draait het voor ons niet zozeer om. Het is de argumentatie die u hanteert - of eerder 'niet' hanteert - bij het uitstippelen van uw beleid. Legitieme wetenschappelijke bevindingen worden genegeerd zonder enige argumentatie. Daarbovenop lijkt het er sterk op dat er een strategie wordt gehanteerd waarbij deze bevindingen bewust worden verzwegen. Deze manier waarop met wetenschappelijk onderzoek en wetenschappers als werknemers van de Vlaamse overheid wordt omgegaan, is voor ons onaanvaardbaar.

Of de wetenschappelijke bevindingen waarnaar wij verwijzen legitiem zijn, is natuurlijk onmogelijk te stellen zonder grondig onderzoek. Op onze website www.fierdatikeenvosben.be kan het grote publiek in makkelijk leesbare teksten lezen wat de wetenschap zegt over zin of onzin van vossenjacht, ook u. Deze teksten zijn voor een deel gebaseerd op algemene ecologie, zoals vele leden van ROBIN die gezien hebben in hun opleiding op de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen. Naast enkele aanvullende (internationale) bronnen, komt het gros van de wetenschappelijke informatie van uw eigen Vlaamse onderzoeksinstelling - het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). U mag de legitimiteit van elke wetenschappelijke bron in vraag stellen, maar volgens ons dient u dit dan - als politica - grondig te argumenteren. Dat missen wij vandaag in uw beleid.

We stellen ook dat de manier waarop omgegaan wordt met wetenschappers onaanvaardbaar is. Dit is niet uit de lucht gegrepen. In februari 2011 werd een reportage uitgezonden op de openbare zender 'één' met als titel 'Vossenstreken'. Het programma Panorama gaf een overzicht van de diverse standpunten en stelde de wetenschappelijke feiten daartegenover. De makers van de reportage maakten bekend dat een wetenschapper van het INBO niet vrijuit mocht spreken in de uitzending. Daarnaast maakten ze melding van een volledig spreekverbod voor het programma Volt (eveneens op de openbare omroep) waarin men een debat over de jacht op de vos organiseerde. Hetzelfde spreekverbod was van kracht bij een radiocollega en ook op een groot debat dat werd georganiseerd door Vogelbescherming Vlaanderen vzw en zelfs in de Commissie voor Leefmilieu en Natuur van het Vlaams Parlement.

Met de invoering van de bijzondere bejaging werd nog een schepje bovenop gedaan. Opnieuw tonen wetenschappelijke resultaten aan dat dit nieuwe beleid niet effectief kan zijn. En wéér horen we niets van de wetenschapsinstellingen. Daarom hebben wij in onze campagne gekozen voor vossenjacht als symbooldossier van wetenschappelijke en politieke oneerlijkheid. Volgens ons zijn er sterke aanwijzingen om te geloven dat wetenschappelijke bevindingen moedwillig worden genegeerd en zelfs actief worden verzwegen. Wanneer wetenschappers geen onafhankelijk onderzoek meer kunnen voeren of niet meer vrijuit kunnen spreken over de eigen onderzoeksresultaten, is dit voor ons een reden om bezorgd te zijn over onze toekomst - onze toekomst als wetenschapper - maar ook als eventueel werknemer bij de Vlaamse overheid in eender welke functie.

We stellen daarom volgende vragen expliciet en hopen dat u als minister van Leefmilieu en Natuur en als lid van de Vlaamse Regering hierop zal antwoorden:
- hebben wij nog een toekomst bij de Vlaamse overheid? Is er nog plaats voor onafhankelijk onderzoek?
- is er sprake van het monddood maken van wetenschappers in functie van het verdedigen van een beleid?

Onze onderwijsinstellingen stellen deze vragen samen met ons, zoals u kan zien op onze website.

Deze vragen willen we enerzijds graag concreet beantwoord krijgen, maar anderzijds hopen we vooral een praktisch bewijs te mogen zien. Met de huidige besprekingen rond het Jachtopeningsbesluit voor de periode 2013-2018 lijkt het ons de ideale gelegenheid om een signaal te geven. We kozen vossenjacht als symbooldossier van deze wetenschappelijke en politieke oneerlijkheid, dus de afschaffing van de bijzondere bejaging (en bij voorkeur zelfs maatregelen die verder gaan dan dat), zou een duidelijk signaal zijn dat u en de Vlaamse Regering onze vraag én gedegen wetenschappelijk onderzoek ernstig nemen.

Wij hopen spoedig van u een reactie te mogen verwachten.

Met dank bij voorbaat,

De studenten en jongeren van ROBIN, een vereniging van jongeren en (wetenschaps)studenten uit de verschillende Vlaamse studentensteden, die actie voert rond politieke en wetenschappelijke eerlijkheid

Onze partners