Ewald Pironet
Ewald Pironet
Senior writer van Knack
Opinie

11/04/11 om 16:02 - Bijgewerkt om 16:02

Hallo, hebben we contact?

De bankiers incasseren opnieuw bonussen, ook al is de staatssteun nog niet terugbetaald. Heel wat topmanagers zagen hun inkomsten trouwens ook aardig stijgen. Van loonmatiging is bij hen geen sprake.

'Ik zeg het nu voorzichtig, maar de antenne bij de banken stond niet helemaal op de samenleving gericht', zei Nout Wellink, de voorzitter van de Nederlandse centrale bank in een interview met het NRC Handelsblad. Hij had het over de bonussen die bij onze noorderburen ondanks de overheidssteun rijkelijk werden uitgekeerd.

Ook bij ons werden de bankiers gul beloond, ook al zijn de miljarden belastinggeld die hun banken overeind moesten houden nog niet terugbetaald.

Pierre Mariani, topbankier bij Dexia, ontvangt een vast loon van 1 miljoen euro, een bonus van 600.000 euro en nog wat premies en andere vergoedingen ter waarde van 418.000 euro. Jan Vanhevel van KBC, mag rekenen op 712.000 euro vast loon, een bonus van 479.000 euro en nog andere inkomsten goed voor 55.000 euro.

De voorbije weken was de druk op de banken opgevoerd om geen 'excessieve bonussen' uit te keren. Premier Yves Leterme (CD&V) verklaarde dat hij bij de financiële instellingen die staatssteun genoten en waarbij de staat bestuurders heeft (BNP Paribas Fortis, Dexia, KBC en Ethias) zou aandringen om bij beslissingen over bonussen 'de nodige terughoudendheid aan de dag te leggen'.

Kersvers gouverneur van de Nationale Bank, Luc Coene, zei: 'Ik vind het toch wat problematisch dat financiële instellingen die staatssteun kregen, bonussen uitkeren aan hun leiding. Dat verontrust me, want het geeft een beetje de indruk dat banken de lessen van de crisis niet helemaal hebben geabsorbeerd.'

De bankiers en de verantwoordelijken van het remuneratiecomité hebben zich daar niets van aangetrokken. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft al gezegd dat hij aan KBC en Dexia 'tekst en uitleg' zal vragen over de bonussen en wil nagaan of ze niet 'buitensporig' zijn. Dat zal dus nergens toe leiden. Je kunt je ook afvragen waarom al die gezagsdragers niet eerder bedacht hebben dat ze met de banken duidelijke afspraken moesten maken over de bonussen.

De Tijd beweert dat de publieke heisa rond de bonussen een rem zette op de topsalarissen. Volgens de zakenkrant daalden die bij de grote beursgenoteerde gemiddeld met 4 procent. Wie echter goed kijkt, ziet dat die daling vooral komt omdat de topman van bierbrouwer AB-InBev, Carlos Brito, 40 procent inleverde - nadat hij de vorige jaren een exuberant loon had opgestapeld. In 2010 verdiende hij nog altijd 4,6 miljoen euro. Als je de managementlonen van de overige 19 Bel20-bedrijven van 2010 vergelijkt met die van 2009, blijkt er gemiddeld een stijging te zijn van méér dan 4 procent.

Sommige topmanagers zagen hun loon zelfs fors stijgen: Christian Jourquin (Solvay) kreeg in totaal 2 miljoen (plus 30 procent), Roch Doliveux (UCB) 3,7 miljoen (plus 11 procent), Benoît Scheen (Mobistar) 1,1 miljoen (plus 42 procent) enzovoort. In tegenstelling tot wat sommigen beweren staat er dus echt geen rem op de topsalarissen. Maar de topverdieners die jaarlijks hun cheque nog zien aandikken en werkgeversfederaties als het VBO en Voka hebben het wel steeds maar over loonmatiging. Voor werknemers wel te verstaan.

Niet alleen de antenne van de bankiers, maar ook die van topmanagers stond niet helemaal - en ik zeg het nu ook voorzichtig - op de samenleving gericht. De graaicultuur is terug van niet weggeweest.

Ewald Pironet

Onze partners