Vlaanderen blijft aantrekkelijk voor Nederlandse geneeskundestudenten

01/03/12 om 12:03 - Bijgewerkt om 12:03

Nederland zal meer studenten toelaten tot de opleiding geneeskunde. Of er daardoor minder Nederlanders naar België zullen afzakken om hun artsendiploma te halen, wordt echter betwijfeld.

Momenteel hebben gemiddeld 15 tot 20 procent van de geneeskundestudenten aan de Vlaamse universiteiten hun secundair onderwijs in Nederland gevolgd. De oorzaak hiervan is dat het aantal plaatsen in Nederland de voorbije jaren beperkt was en dat een loting besliste wie de opleiding kon starten en wie niet.

Over vijf jaar moeten er in totaal 800 extra plaatsen vrijkomen in de artsenopleiding van de Nederlandse universiteiten. In het academiejaar 2012-2013 mogen 3050 studenten de studie aanvangen. Dat zijn er al 200 meer dan dit academiejaar. Ook de selectiecriteria worden aangepast, want men wil geleidelijk meer aandacht schenken aan competenties en motivatie.

Geen drastische daling

"Uiteraard zullen we daardoor op termijn minder Nederlandse studenten opleiden, maar die daling zal niet drastisch zijn", aldus professor Paul Van de Heyning, diensthoofd van de faculteit Geneeskunde (UA). "Het aantal plaatsen in Nederland wordt uitgebreid maar blijft beperkt, waardoor een Vlaamse universiteit als alternatief interessant blijft."

Ook aan de universiteit van Gent en Hasselt geloven ze niet dat de aanpassing in Nederland ervoor zal zorgen dat in Vlaanderen minder Nederlanders zullen studeren.

"Het aantal Nederlanders dat bij ons geneeskunde studeert, is te beperkt om in de toekomst significante verschillen vast te kunnen stellen", aldus Joke Vanden Broecke, beleidsmedewerkster van de Faculteit Geneeskunde in Gent.

Voorkeur voor Vlaamse universiteit

"Studenten die de keuze hebben tussen een artsenopleiding in Nederland of in Vlaanderen kiezen trouwens meestal voor een Vlaamse universiteit," gaat Van de Heyning verder.

De artsenopleidingen in Vlaanderen zijn georiënteerd op een internationaal einddoel, waarbij niet alleen kennis maar ook algemene vaardigheden van groot belang zijn. "In Nederland is dat veel minder het geval en kwalitatief ligt de balans in Vlaanderen dus beter", vertelt Van de Heyning.

Goedkoper

Ook het feit dat studeren in Vlaanderen goedkoper is, speelt daarin een rol en bovendien is het opleidingstraject van geneeskunde in Vlaanderen beduidend korter dan in Nederland.

"Nederlanders zullen dus zeker niet wegblijven", besluit Van de Heyning. "Maar ze moeten natuurlijk wel eerst slagen voor het ingangsexamen." (ML)

Lees meer over:

Onze partners