Vlaamse overheid start campagne tegen cannabis

18/12/12 om 18:33 - Bijgewerkt om 18:33

Het cannabisgebruik bij jongeren neemt toe. Bovendien is het aantal probleemgebruikers in de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Acties rond cannabisgebruik zijn nodig, want een joint kan wel kwaad.

Veel ouders van adolescenten zijn soixante-huitards die in hun jonge jaren zelf al eens een jointje opstaken. Zij hebben doorgaans een lakse houding tegenover het cannabisgebruik van hun kinderen. Dat moet dringend veranderen, want de cannabis van tegenwoordig is veel gevaarlijker dan die van 20 jaar geleden. De werkzame dosis tetrahydrocannabinol (THC) in nederwiet (dat zijn de cannabisplanten die hier en in Nederland gekweekt worden) is minstens 4 keer sterker dan vroeger.

Bijkomend probleem is dat de gebruikers steeds jonger worden. Veel jongeren steken hun eerste joint al op op 13-14 jaar. Alle middelbare scholen hebben er mee te maken. Cannabis is de meest gebruikte illegale drug bij jongeren onder 18 jaar.

Kwetsbaar in 't kwadraat

Er bestaat een verband tussen cannabisgebruik en psychose, maar wetenschappers weten niet precies wat de kip is en wat het ei. Een psychose is een psychiatrische toestand waarbij men het contact met de werkelijkheid kwijt is. Hallucinaties, wanen en negatieve gevoelens maken het leven moeilijk. Patiënten voelen dat ze niet mee kunnen, de wereld gaat voor hen te vlug, waardoor ze paranoïde gedachten krijgen. Psychotische verschijnselen komen typisch voor bij schizofrenie, een grotendeels aangeboren psychiatrische aandoening. Opvallend veel psychotici gebruiken cannabis.

Men veronderstelde altijd dat zij sneller naar de drug grijpen, maar daarover is de laatste jaren de nodige twijfel gerezen. Tal van studies hebben aangetoond dat cannabisgebruik op zich kan leiden tot psychose. Meer nog, het gaat hier zo goed als zeker om een causaal verband: vroeg en fors gebruik van cannabis kan een psychose uitlokken. Al zijn het dan vooral de kwetsbare jongeren die gevaar lopen. Alle jongeren zijn kwetsbaar, maar sommigen, zoals kinderen met ADHD, autismespectrumstoornissen of borderline, zijn nog kwetsbaarder.

Psychosen zijn zeldzaam: naar schatting 1% van de bevolking loopt een risico. Cannabisgebruik verhoogt dat risico minstens met een factor 3.

Het verbodenvruchtgehalte

In essentie erf je voor een psychose een zekere genetische aanleg. Of ze dan daadwerkelijk doorbreekt, hangt vooral van omgevingsfactoren af. En daarin speelt cannabis een prominente rol. Naast de drug zijn nog 2 andere omgevingsfactoren belangrijk: trauma (seksueel misbruik, vechtscheiding van de ouders, verwaarlozing...) en verstedelijking. Kinderen die opgroeien in een stedelijk milieu, met zeer veel prikkels en impulsen, lopen meer kans op een psychose dan kinderen uit een landelijk milieu. Wanneer de risicofactoren worden aangepakt, kan een psychose in veel gevallen vermeden worden. Jongeren sensibiliseren voor de gevaren van cannabisgebruik is daarom een must.

Aanpakken en afzweren

Vandaag heeft de meerderheid van de jongeren die wegens psychotische verschijnselen worden opgenomen in een psychiatrisch centrum met de softdrug te maken gehad. Cannabis is meer dan de druppel die de emmer doet overlopen. Het is veel vloeistof in de emmer. Een psychose is geen lachertje. Het duurt maanden en soms jaren eer jongeren daar weer bovenop geraken, met medicatie en therapie. Eén op de 3 geraakt niet meer uit de psychotische cirkel, omdat ze ook na de psychose gemakkelijker teruggrijpen naar cannabis en opnieuw psychotisch worden.

Marleen Finoulst, Bodytalk

Lees meer over:

Onze partners