Verdubbeling aantal diabetici verwacht

08/11/12 om 17:20 - Bijgewerkt om 17:20

De VN voorspelt een verdubbeling van het aantal diabeten tegen 2025 en dit is vooral te wijten aan onze toenemende ongezonde levensstijl en het probleem van overgewicht.

In aanloop naar de Wereld Diabetes Day op 14 november, luidden academici nogmaals de alarmbel: diabetes stevent af op een ware mondiale epidemie. De ziekte heeft zeer ernstige potentiële gevolgen hebben voor de gezondheid: hart- en vaatlijden, blindheid, nierfalen.

Naast het aanleren van voldoende lichaamsbeweging en gezonde voedingsgewoonten, een cruciale factor is in de strijd tegen diabetes, is ook een snellere diagnose vereist. Men zou risicogroepen in kaart kunnen brengen via vragenlijsten en ze vervolgens regelmatig op 'welvaartsdiabetes' screenen. In België lijden ongeveer 450.000 mensen aan deze aandoening, maar naar schatting lopen er nog eens 400.000 patiënten rond, die niet als dusdanig gediagnostiseerd werden.

Kwestie van discipline

Eenmaal gediagnostiseerd kan de ziekte niet genezen worden, maar de schadelijke gevolgen kunnen via een adequate behandeling wel onder controle gehouden worden. Dit vraagt echter de nodige discipline van verschillende partijen: de patiënt, de verzorgers en de overheid. Hiervoor moet de aandacht gaan naar therapietrouw, een gecoördineerde aanpak, een duidelijke dialoog, het drukken van de financiële barrières enzovoort.

De sterke toename van de hoeveelheid diabetici, die allen een strikte behandeling nodig hebben, noopt tot een patiëntgerichte oplossing. De patiënt moet geholpen worden om op een autonome manier zijn weg te vinden tussen de verschillende therapeutische oplossingen. Bovendien moet hij steeds naar behoren geïnformeerd worden, zodat nutteloze, alarmerende boodschappen hem/haar niet beïnvloeden en de therapie permanent voortgezet wordt. Samen met de gezondheidsverstrekker kiest en beslist de patiënt mee over de meest geschikte therapeutische oplossing voor hem of haar uit het complexe aanbod aan gezondheidszorg.

Kinderen en zwangere vrouwen

Een ander strijdpunt is zwangerschapsdiabetes en het risico op ontwikkeling van diabetes type 2 op lange termijn na de zwangerschap. De helft van de vrouwen met zwangerschapsdiabetes ontwikkelt 5 à 10 jaar later effectief diabetes. Vooral zwaarlijvige aanstaande moeders of zij waar diabetes in de familie zit, lopen het grootste risico. Daarom is het aangeraden om fysiek zoveel mogelijk actief te blijven, zo niet moeten ze een behandeling via een dieet of zelfs met insuline volgen.

Ondanks het huidige niveau van de geneeskunde blijft diabetes toch almaar meer slachtoffers maken, waaronder ook kinderen. Dit is een onrustwekkend signaal dat dringend vraagt om collectieve actie en het opdrijven van preventie. Via educatie in scholen kunnen kinderen spelenderwijs bewust gemaakt worden van het belang van een gezond leven. Aangezien de ziekte niet kan genezen worden, is het essentieel om de problemen te voorkomen. (MF)

Lees meer over:

Onze partners